Projekty badawcze

 1. Polska i Niemcy w Unii Europejskiej – nowe formy i modele stosunków bilateralnych w polityce zagranicznej i współpracy transgranicznej / Polen und Deutschland in der Europäischen Union – Neue Formen und Modelle der Beziehungen in der Außenpolitik und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, 2018-2019 (uczestnik projektu), projekt finansowany z grantu  Polsko-Niemieckiej Fundacja na rzecz Nauki przez Uniwersytet Wrocławski– Hertie School of Governance Berlin –  Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) pod kierownictwem prof. Elżbiety Opiłowskiej i dr Moniki Sus
 2. Immigration Crises, Borders and the European Union, 01.2016-31.05.2017 [Kryzysy emigracyjne, granice i Unia Europejska] (kierownik projektu), projekt finansowany przez Collegium Polonicum ze środków Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, 8 uczestników reprezentujących 5 uniwersytetów z 4 państw,
 3. Rada Europejska w procesie kształtowania kompetencji formalnych i nieformalnych w zakresie działań zewnętrznych UE, 1.07.2016-30.06.2019, (wykonawca projektu), projekt finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki, Opus, i realizowany na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierownictwem dr. hab. Beaty Przybylskiej-Maszner
 4. Cooperación transfronteriza en Europa, una geopolítica de escala local. Análisis en cinco países europeos de buenas prácticas para la integración y el desarrollo local, 01.01.2016-31.12.2019, [Współpraca transgraniczna w Europie, geopolityka w skali lokalnej. Analiza dobrych praktyk pięciu państw europejskich w zakresie integracji i rozwoju lokalnego](wykonawca projektu) projekt finansowany z grantu hiszpańskiego Ministerstwa Gospodarki i Konkurencyjności nr CSO2015-67124-R i realzowany przez University of Girona, Hiszpania, pod kierownictwem Prof. Margarity Castaner Vivas
 5. Wiedza to władza”:Granice doradztwa politycznego i lobbingu w politycznym procesie decyzyjnym, 01.10.2016-30.09.2018, [„Knowledge is Power”: Boundaries of Political Consulting and Lobbying in the Political Decision-Making Proces] (wykonawca projektu) projekt finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki (PNFN) pod kierownictwen prof. Michaela Minkenberga
 6. Analiza polskiej polityki europejskiej w latach 2004 – 2014. Założenia, aktorzy, wyzwania i oceny, 7.01.2015-31.10.2017, (wykonawca projektu), projekt finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki, Opus, i realizowany przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierownictwem prof. dr. hab. Zbigniewa Czachóra
 7. Wiedza to władza”:Granice doradztwa politycznego i lobbingu w politycznym procesie decyzyjnym,, 01.2015-31.12.2015 (wykonawca projektu), projekt finansowany przez Viadrina Center B/orders in Motion Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą pod kierownictwen prof. Michaela Minkenberga, www.borders-in-motion.de
 8. Boundaries Revisited. Conceptual Turn in European Border Practices, 01.2014-28.02.2015 (kierownik projektu wspólnie z dr. Tomaszem Brańką), projekt finansowany przez Collegium Polonicum ze środków Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, 17 uczestników reprezentujących 9 uniwersytetów z 8 państw,
 9. Entgrenzung von Grenzregionen. EVTZ als Instrument der territorialen Kooperation von Kommunen in Europa, 2013-2015 (wewnętrzny partner projektu), projekt finansowany w ramach Viadrina Center for B/order in Motion” Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą pod kierownictwen dr. Marcina Krzymuskiego, borders-in-motion.de
 10. Śląsk w Europie – dziesięć lat członkostwa w Unii Europejskiej, 2013 – 2014 (wykonawca projektu), projekt finansowany przez Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Decyzja Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Silesia PL.3.22/3.3.04/13.03860, realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu, pod kierownictwem dr. Rafała Riedla,
 11. Phantomgrenzen in Ostmittel Europa, 2012-2015 (wykonawca projektu), projekt finansowany przez niemieckie Bundesministerium für Bilding und Forschung, realizowany przez Centre Marc Bloch, Berlin, German-French Research Centre for Social Sciences i Humboldt Universität zu Berlin, Department of History / Chair for Southern European History, Berlin, Niemcy, pod kierownictwem dr Béatrice von Hirschhausen., http://www.phantomgrenzen.eu
 12. European Exclaves in the Process of De-bordering and Re-bordering, 02.2012-28.02.2013 (kierownik projektu wspólnie z dr. hab. Przemysławem Osiewiczem), projekt finansowany przez Collegium Polonicum ze środków Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, 10 uczestników reprezentujących 7 uniwersytetów z 6 państw,
 13. BRAINS Bulgarian-Romanian Area Identities: Neighborhood Study, 07.2011-11.01.2013, (wykonawca projektu), projekt finansowany przez Cross Border Cooperation Programme Romania-Bulgaria 2007-2013, realizowany przez Angel Kanchev University, Ruse, Bułgaria i Academy of Economic Studies, Bucharest, Rumunia, pod kierownictwem prof. Mimi Kornazhevej, http://robulna.eu
 14. De-bordering, Re-bordering and symbols on the European Boundaries, 01.2011-31.12.2011 (kierownik projektu), projekt finansowany przez Collegium Polonicum ze środków Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, (10 uczestników reprezentujących 7 uniwersytetów z 6 państw),
 15. Conflict and Cooperation in Divided Cities, 01.2009-31.12.2009 (kierownik projektu), projekt finansowany przez Collegium Polonicum ze środków Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, (19 uczestników reprezentujących 9 uniwersytetów z 7 państw),
 16. Regionalna scena polityczna – wzorce rywalizacji w kontekście wyborów samorządowych 2010, 2011-2012  (wykonawca projektu), projekt finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki N N116 491740 i realizowany przez Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierownictwem dr. hab. Roberta Pawła Alberskiego,
 17. The Arab Spring, 06.2011-28.02.2012 (wykonawca projektu), projekt finansowany przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i realizowany pod kierownictwem dr Beaty Przybylskiej,
 18. Priorytety prezydencji na przykładzie przygotowań Polski do przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Analiza politologiczna, 11.2010-31.10.2011 (wykonawca projektu), projekt finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki N N116 329139 i realizowany przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierownictwem prof. dr. hab. Zbigniewa Czachóra,
 19. Operacje Unii Europejskiej w obszarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w latach 2003-2009, 01.07.2009-31.12.2010 (wykonawca projektu), projekt finansowany przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i realizowany pod kierownictwem dr Beaty Przybylskiej-Maszner,
 20. Das Verhältnis zwischen Deutschen und Polen. Grundlagen und Perspektiven der Zusammenarbeit vor dem Hintergrund der europäischen Integration, 03.2005-09.2006 (wykonawca projektu), projekt finansowany przez Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege zu Berlin, realizowany przez konsorcjum Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege zu Berlin i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i realizowany pod kierownictwem prof. Erwina Seyfrieda,