Konferencje

 1. 23-25 maja 2024, European Community Studies Associaton – Canada (ECSA-C), 14th Biennial Conference Reimagining European Integration for a New Post-War Era, Carleton University, Ottawa, Kanada, Referat: Borders, Territoriality and Geopolitics of the European Union in the (Post-) War Era: Towards New Paradigms and Understandings;
 2. 19 kwietnia 2024, 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Bilans korzyści i kosztów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Mówca w sesji plenarnej, oraz Referat: Polska i zmieniająca się geopolityka Unii Europejskiej;
 3. 1-2 lutego 2024, 24 międzynarodowa konferencja naukowa Europa XXI wieku. Polska, Europa i świat 20 lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej z roku 2004. Stan obecny i scenariusze na przyszłość, Collegium Polonicum, Słubice, Referat: Granice, migranci i uchodźcy. Retoryka liczb w kontekście debat(y) integracyjnej w Europie Zachodniej i Wschodniej,
 4. 23-26 stycznia 2024, Basel Peace Forum, SwissPeace, Bazylea, Szwajcaria, Referat: From conflict to cooperation (and back again?). Peace and (b)orders in Central and Eastern Europe,
 5. 18-20 października 2023, Ukrainian refugees in Central Europe and the Balkans – lessons learned and policy recommendations, University American College Skopje, Macedonia Północna, Referat (z Bartoszem Czapilem): Country study 4: case of Poland;
 6. 28-29 września 2023, 27th Annual Conference of Central European Political Science Association European Democracies under Pressure, University of Dubrovnik, Chorwacja, Referat:  Borders, Migrants and Refugees. Rhetoric of Numbers in the Context of West–East European Integration Debate(s);
 7. 10-13 września 2023, Borderlands facing a polycrisis in the 21st century. Resilience and future perspectives of cross-border relations, Uniwersytet Wrocławski – Uniwersity Opolski, Referat: Borders, Territoriality and Geopolitics in post-Post Cold War Europe. Towards new Understandings and Paradigms in the Polycentric Global Order;
 8. 6 lipca 2023, Developing a new curriculum in Global Migration, Diaspora and Border Studies in East-Central Europe (GLocalEAst) final conference, University of Zagreb, Chorwacja, Referat: Educational offer – Skill gaps analysis and Recommendations;
 9. 16 czerwca 2023, International Conference East-Central Europe as a Laboratory for New Forms of Mobility, University of Bologna, Włochy, moderation of the panel Eastern Europe as a Laboratory of migration and borders: Teaching and Learning Experiences in Dialogue
 10. 25-26 maja 2023, Ogólnopolska konferencja naukowa Paradyplomacja i dyplomacja publiczna: wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Referat: Miejsce dyplomacji samorządowej i publicznej w polityce zagranicznej RP;
 11. 31 marca 2023, EPICUR-SHAPE-IT WP 5 Workshop: Lifelong Learning, Citizen Science, Employability and Entrepreneurship, University of Southern Denmark, Odense;
 12. 22 lutego 2023, Fellows-Workshop – Policy & Energy Borderlands, Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, Niemcy, Referat: Centres vs. peripheries: energy transformation, EU politics and domestic political debate in Poland. Consequences for border(land)s;
 13. 8-10 lutego 2023, Kick-off Conference EPICUR-SHAPE-IT, University of Strasbourg, Francja;
 14. 6-7 grudnia 2022, Beyond Europe – The Emerging Powers and the Rising Rivalries: The European Union in the Post-Pandemic World, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Referat: w ramach panelu RENPET: Teaching about foreign policy in the time of COVID-19 and war in Ukraine;
 15. 20 października 2022 (online), 15th Congress of the Ukrainian European Studies Association Response to the War Against Ukraine, Referat: Geopolitics of the European Union. Transformation of EU’s External Borders in the Context of Changing Global Order;
 16. 29 czerwca – 1 lipca, 2022, 29th International Conference of Europeanists The Environment of Democracy, ISCTE University Institute of Lisbon, Portugalia, Referat: Integration Down-Scaled: Symbols, Cross-border Cooperation, and European Integration in Border Twin Towns;
 17. 23-24 czerwca 2022, 22 międzynarodowa konferencja naukowa Europa XXI wieku. Europa Zielonego Ładu. Wspólnota bezpieczeństwa i wartości. Europa i Unia Europejska wobec agresji Rosji na Ukrainę, Collegium Polonicum, Słubice, Referat: The European Union – Japan Strategic Partnership in the Contested Global Order. External Relations of the EU before and during the time of conflict
 18. 13-14 czerwca 2022, Warsztat Ośrodka Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza European borderlands as hot spots of crises in the 21st century, Uniwersytet Wrocławski, Referat:  The (final) end of the borderless world? Borders, territoriality and renaissance of geopolitics in post-post-Cold War Europe;
 19. 2-3 czerwca 2022, 26th Annual Conference of Central European Political Science Association, Democracy After Coronavirus: Facing New, Political Reality, University of Ljubljana, Bled, Slowenien, Referat: The European Union – Japan Strategic Partnership in the Contested Global Order. External Relations of the EU before and during the time of conflict;
 20. 30 maja 2022, Online panel discussion EU Finalité Conceptions After Brexit. A Comparison of German and Polish Parties, University of Leipzig, Germany, Discussant of the presented research report;
 21. 18-20 maja 2022, EPICUR Networking Conference Diversity of the Regions, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria;
 22. 5-6 maja 2022, Międzynarodowa konferencja Cross-border Work in Europe: Regional Practices and Realities,  Luxembourg Institut of Socio-EconomicResearch i University of Luxembourg, Referat: Pandemic re-bordering and cross-border governance on the German-Polish border: the role of cross-border commuters in border-related decision making;
 23. 1 marca 2022, Seminarium naukowe online Paradyplomacja. Stan i perspektywy polskich badań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, moderacja panelu Wymiary polskich badań nad paradyplomacją
 24. 24-25 listopada 2021, Konferencja międzynarodowa Wielowymiarowa dynamika stosunków bilateralnych w Europie. Polska i niemcy 30 lat po podpisaniu traktatu dobrosąsiedzkiego,  Uniwersytet Wrocławski, Referat: Debata – Wielowymiarowe stosunki bilateralne w Europie – teoretyczne i empiryczne wyzwania dla nauki;
 25. 18-19 listopada 2021, 25th Annual Conference of Central European Political Science Association Challenges to Democracy: Political Processes in Central and Eastern Europe, Uniwersytet Wamińsko-Mazurski w Olsztynie, Referat (z Tomaszem Brańką i Łukaszem Donajem): (Re)Bordering and Debordering in pre- and post-Pandemic Baltic–Black Sea Region;
 26. 8-9 października 2021, Political Studies Association of Ireland (PSAI) Annual Conference, University College Dublin, Irlandia, Referat: The Immigration Crisis, Brexit and COVID-19 Pandemic. De-bordering and re-bordering on the edges of the European Union;
 27. 23 września 2021, International conference Teaching methodologies and approaches to border, migration and diaspora studies, Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno, Litwa, Referat: Teaching borders and migration – ambivalences, (inter)disciplinarity and (academic)culture differences;
 28. 17 września 2021, International conference Rethinking Regional Studies: The Baltic-Black Sea Connection, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Ukraina;
 29. 8-10 września 2021, International Scientific Conference New Challenges for Borderlands Studies: Regional, European and Global Perspectives, Uniwersytet Opolski, Referat: (Re-)Bordering Tendencies in (Post-)Pandemic Europe. Covid-19, Borderless Europe and New Border Policies;
 30. 21 czerwca 2021 (online), Warsztaty publikacyjne Stosunki polsko-niemieckie, Instytut Zachodni, Fundacja Friedricha Eberta, Poznań, Referat: Regiony pograniczne, komunikacja, ochrona środowiska;
 31. 17 czerwca 2021, Dyskusja panelowa Cross-border Cooperation, Academic Institutions and Re-bordering in Contemporary Europe, Collegium Polonicum, Słubice, moderacja debaty z udziałem Hynek Böhm, Dorte Jagetic Andersen, Gyula Ocskay;
 32. 22-23 kwietnia 2021 (online), 2nd International e-Conference The world in the age of pandemic and post-pandemic period, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Referat: (z prof. Łukaszem Donajem i prof. Tomaszem Brańką) Re-Border Processes in Contemporary Baltic–Black Sea Region: Between (Re)Bordering and Debordering;
 33. 27 listopada 2020 (online), IV Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa – Analiza polskiego społeczeństwa, Fundacja Tygiel, Lublin, Referat: COVID-19 i polscy pracownicy transgraniczni na pograniczu polsko-niemieckim. Mechanizmy rynkowe i integracja społeczna w okresie reborderyzacji,
 34. 6-7 listopada 2020 (online), Contesting Memorial Spaces in the Asia-Pacific, Kyushu University, Fukuoka, Japonia, Referat: Borders, Monuments and (Construction of) Sites of Cross-Border Memory in Europe. FromPlaces of Conflict to Places of Cooperation (and back again),
 35. 8-10 października 2020,  6th Annual Conference of the Kulturwissenschaftliche Gesellschaft (KWG) B/Ordering Cultures: Everyday Life, Politics, Aesthetics, European University Viadrina, Frankfurt (Oder), Niemcy, Referat: Kunst, Grenzen und Politik. Grenzüberschreitende Mythenbildung in einer deutsch-polnischen Border Twin Town, 
 36. 24 września 2020, project workshop “Knowledge is Power”: Boundaries of Political Consulting and Lobbying in the Parlamentary Political Decision-Making Proces‘, European University Viadrina, Frankfurt (Oder), Niemcy;
 37. 15 września 2020 (online), I Webinarium Europejskie, Kierunki rozwoju Unii Europejskiej w okresie pandemii 2020, Adam Mickiewicz University, Poznań,
 38. 2-3 July 2020 (online), Slavic-Eurasian Research Center 2020 Summer International Symposium, Northeast Asia: Pitfalls and Prospects, Past and Present, Hokkaido University, Sapporo, Japonia, Wykład specjalny: Rebordering in the EU under Covid-19: Lessons for Northeast Asia?
 39. 3-4 June 2020 (online), Association of Borderlands Studies Summer Virtual Seminars Borders in the time of COVID-19, Arizona State University, USA,
 40. 20-21 maja 2020 (online), 1st International e-Conference The world in the age of pandemic and post-pandemic period, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Referat: Re-bordering and the German-Polish Border under Pandemic. State Policies, Local Interests and Isolation Revisited;
 41. 25 kwietnia 2020 (online), Somewhere in Between: Borders and Borderlands, St Anne’s College, University of Oxford, Wielka Brytania, Referat: De-bordering, European Integration and Border Twin Towns. Manifestations and Strategies of Using Cooperation Symbols in the State Boundary Context;
 42. 24 kwietnia 2020 (online), kick-off workshop ‘Wiedza to władza’: Granice doradztwa politycznego i lobbingu w parlamentarnym procesie decyzyjnym, European University Viadrina, Frankfurt (Oder), Niemcy;
 43. 5-6 grudnia 2019,  Beyond Europe. Toward a New Global Order, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Referat: European Union’s External Policy in East Asia. Between Normative and Pragmatic Approach;
 44. 3 grudnia, Polen heute: Grenzziehungen, Spannungen, Brüche, European University Viadrina, Frankfurt (Oder), Niemcy, debata moderowana przez Carolin Leutloff-Grandits i Estelę Schindel z udziałem Dagmary Jajeśniak Quast i Jarosława Jańczaka;
 45. 28-29 listopada 2019, Different perspectives – common interests. College of Visegrád+ Workshop , National University of Public Service, Budapeszt, Węgry, Wykład keynote: Have borders etherealized?;
 46. 6 listopada 2019, Límits, Marges, Franges, Fronteres. Temes innovadors en la geografia contemporània, Univeristy of Girona, Hiszpania;
 47. 22-23 października 2019, Prospects for Research in the Area of External Actions of the European Union, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Referat: EU-Japanese Relations: Economic, Normative or Strategic Partnership;
 48. 27 czerwca 2019, Urban Identities: Past and Present, University of Warwick, Coventry, Wielka Brytania, Referat: Central European Cross-Border Towns: Towards Joint Urban Identities?;
 49. 28 maja 2019, IFES Gegenwartsanalysen. Analyse der Wahlergebnisse der Europawahl: Kohäsion oder Korrosion der europäischen Integration?, European University Viadrina, Frankfurt (Oder), Niemcy, debata moderowana przez Timma Beichelta z udziałem Nicolai von Ondarza i Jarosława Jańczaka;
 50. 9-11 maja 2019, European Union Studies Association International Biennial Conference, Denver, Colorado, USA,  Referat: The European Council and the Immigration Crises. European Union’s External Activities in the Context of (De)Bordering Processes;
 51. 24-26 kwietnia 2019, International Conference on the 10th anniversary of CESCI, Węgierska Akadamia Nauk, Budapeszt, Węgry, Referat: Studying Borders in Twenty First Century: (Re)Territorialization, (Re)Bordering, and the (Myth of) Borderless World;
 52. 11-12 kwietnia 2019, Bilateral relationships among EU countries – new approaches and challenges, Hertie School of Governance, Berlin, Niemcy, Referat: (z Javierem Martín-Ucedą) Bilateral Relations and Cross-Border Cooperation in Europe: Economic
  Development, (A)symmetries and Local Geopolitics”;
 53. 21 marca 2019, Workshop: The European Digital Society, European University Viadrina, Frankfurt (Oder), Niemcy, Referat: AMU: the CAST system;
 54. 25 lutego 2019, Transborder cooperation in Europa APTA Seminar, University of Girona, Hiszpania, Referat: Project activities and research report;
 55. 7-8 lutego 2019, Europa XXI wieku. Wewnętrzne i zewnętrzne granice Unii Europejskiej , Collegium Polonicum, Niemcy, Referat: Asymetrie strukturalne i różnice potencjałów a relacje transgraniczne. W poszukiwaniu modelu rozwojowego obszarów peryferyjnych w Unii Europejskiej;
 56. 15 sytcznia 2019, EURC/NCCU Workshop Series, National Chengchi University, Tajpej, Republika Chińska (Tajwan), Keynote speach: Brexit and the Future of the European Integration. The Polish Perspective;
 57. 11 grudnia 2018, Poland´s Liberal Cities:Poznań after Municipal Elections, European University Viadrina, Frankfurt (Oder), Germany, debata moderowana przez Anję Hennig z udziałem Elizy Kani i Jarosława Jańczaka;
 58. 8-9 listopada 2018, VIII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Miedzynarodowych Instytucje międzynarodowe a dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Referat: Rada Europejska jako „rząd” Unii Europejskiej: rola i pozycja w kreowaniu aktywności zewnętrznych w percepcji państw członkowskich;
 59. 29-30 października 2018, seminarium projektowe Rethinking Regional Studies: The Baltic-Black Sea Connection, Mariupol State University, Ukraina;
 60. 26 października 2018, Political Consulting and Lobbying in the Political Decision-Making Process/Doradztwo polityczne i lobbing w politycznym procesie decyzyjnym/Politikberatung und Lobbyismus im politischen Entscheidungsprozess, European University Viadrina, Frankfurt (Oder), Niemcy, Referat: The concept of borders in the context of a differentiation between political consulting and lobbying in the political decision-making process, Referat: (z dr. Arturem Kopką) Analiza empiryczna granicy pomiędzy doradztwem politycznym a lobbingiem w polsko-niemieckiej perspektywie porównawczej/Empirische Analyse der Grenze zwischen der Politikberatung und dem Lobbyismus in der deutsch-polnischen Vergleichsperspektive;
 61. 23-24 października 2018, Beyond Europe. Reconnecting Eurasia Politics and Change in Global and Regional Affairs, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Referat: Europe as a Normative Power? Geopolitics and Geostrategies of the EU in its External Relations;
 62. 2-5 września 2018,University Association for Contemporary European Studies UACES 48th Annual Conference Exchanging Ideas on Europe, University of Bath, Wielka Brytania, Referat: The European Council and EU Boundaries. (In)formal Competences, Institutional Position and External Activities in the Context of (De)bordering Processes at the time of the immigration crises;
 63. 10-14 czerwca 2018, Association for Borderlands Studies 2nd World Conference Border-Making and its Consequences: Interpreting Evidence from the „post-Colonial” and „post-Imperial” 20th Century, University of Vienna, Austria i Central European University, Budapeszt, Węgry, Referat: Visiting borders in Europe: border twin towns as touristic attractions;
 64. 26 czerwca 2018, workshop ‘Wiedza to władza’: Granice doradztwa politycznego i lobbingu w politycznym procesie decyzyjnym, European University Viadrina, Frankfurt (Oder), Niemcy, Referat: Pojęcie granicy w kontekście różnic pomiędzy doradztwem politycznym a lobbingiem w politycznym procesie decyzyjnym oraz analiza empiryczna w polsko-niemieckiej analizie porównawczej;
 65. 7-8 czerwca 2018, workshop How to examine bilateral relationship among the European countries – new approaches and challenges, Uniwersytet Wrocławski, Referat: (z Javierem Martinem Ucedą) Concept asymmetry as a framework for German-Polish cross border cooperation;
 66. 25 maja 2018, seminarium Polish European Policy 2004-2018: What Changed in 2015 and why?, Wilfried Martens Center for European Studies, Bruksela, Belgia, Referat: Polish European Policy 2004-2015. Accomplishments and Failures. Alliances, Legacy – What has changed in 2015. Prospects of the next years;
 67. 18 maja 2018, seminarium eksperckie Polska polityka europejska w latach 2004 – 2014 i jej wpływ na obecną pozycję Polski w Unii Europejskiej, Uniwersytet Warszawski, Referat: Wyniki badań projektuAnaliza polskiej polityki europejskiej w latach 2004 – 2014. Założenia, aktorzy, wyzwania i oceny„;
 68. 7-9 maja 2018, syllabi development seminar Rethinking Regional Studies: The Baltic-Black Sea Connection, Odessa I.I. Mechnikov National University, UkrainaReferat: Foreign and Security Policy in the Baltic Sea Region and the Baltic Sea;
 69. 20-21 kwietnia 2018, Kryzysy współczesnego świata. Różne ujęcia problemów globalnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Referat: Rada Europejska i kształtowanie relacji Unii Europejskiej ze wschodnimi sąsiadami. Idee i procesy decyzyjne w zakresie działań zewnętrznych w kontekście kryzysów politycznych państw Partnerstwa Wschodniego okresu 2008-2016;
 70. 1-2 lutego 2018, Europa XXI wieku. Europa i Unia Europejska w obliczu nowych wyzwań, Collegium Polonicum, Słubice, Referat: Rada Europejska i granice UE. (Nie)formalne kompetencje, pozycja instytucjonalna i działania zewnętrzne w kontekście procesów (de)borderyzacji w czasie kryzysu migracyjnego;
 71. 24-25 października 2017, Beyond Europe. Politics and Change in Global and Regional Affairs, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Referat: Construction and deconstruction of borders in East Asia: Spatial relations, maritime disputes and (de)boundarization;
 72. 26-28 września 2017, II Ogólnopolski Kongres Europeistyki. Państwo w Unii Europejskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Referat: Granice i współpraca transgraniczna jako źródło rozwoju gospodarczego. W poszukiwaniu nowych paradygmatów dynamizacji ekonomicznej w pokryzysowej Europie, Referat: Miasta (transgraniczne) i regiony (transgraniczne) w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej. Pomiędzy paradyplomacją a zarządzaniem wielopoziomowym;
 73. 4-6 września, The 6th EUGEO Congress, Association of Geographical Societies in Europe i the Royal Academies for Science and the Arts of Belgium, Bruksela, Belgia, Referat: Cross-border governance, de-bordering and re-bordering in the EU. The case of Central European border twin towns;
 74. 14 sierpnia 2017, The 8th Asia‐Pacific Border Studies Seminar on (Trans) Border Security, Kyushu University, Fukuoka, Japonia, Referat: Geopolitical models and Geostrategies of Russia in Eurasia;
 75. 3-4 sierpnia 2017, International Conference Border History, JSPS Global Initiative and Hokkaido University, Sapporo, Japonia;
 76. 13-14 czerwca 2017, Northeast Asia’s Faultline: One Hundred Years of Sino/Russian/Soviet Competitive Cooperation, Hokkaido University, Sapporo, Japonia, komentator prezentacji w panelu: Near, Far, Wherever You Are: Views on Sino-Russian Relations;
 77. 24 maja 2017, E-Learning und Peer Learning Sharing of experiences in the framework of an ERASMUS+-Project, KA2: Strategic Partnerships, Berlin School of Economics and Law, Niemcy;
 78. 1 kwietnia 2017, Kryzysy współczesnego świata. Różne ujęcia problemów globalnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Referat: Modele geopolityczne integracji jako nowy paradygmat w analizie relacji kryzysowych;
 79. 2-3 lutego 2017, Europa XXI wieku. Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań, Collegium Polonicum, Słubice, Referat: Współpraca transgraniczna jako źródło wzrostu ekonomicznego w pokryzysowej Europie;
 80. 26-27 listopada 2016, ‘Wiedza to władza’: Granice doradztwa politycznego i lobbingu w politycznym procesie decyzyjnym, European University Viadrina, Frankfurt (Oder), Niemcy, Referat: Pojęcie granicy w kontekście różnic pomiędzy doradztwem politycznym a lobbingiem w politycznym procesie decyzyjnym;
 81. 23-28 lipca 2016, 24th World Congress of Political Science, International Political Science Association, Poznań,
 82. 17 czerwca 2016, Polsko-niemiecka współpraca samorządowa w obszarze przygranicznym, seminarium Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, Lubniewice, debata w panelu Samorządy terytorialne na pograniczu polsko- niemieckim. Wyzwania doby integracji;
 83. 24 maja 2016, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa w kryzysie- wyzwania i scenariusze przyszłości, seminarium Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej i Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, moderacja panelu The Common Foreign Policy of the European Union – a reorientation of priorities?;
 84. 17-20 maja 2016, Cities, States and Borders: From the Local to the Global, 15th Border Regions in Transition (BRIT) Conference, HafenCity University, Hamburg, Niemcy – Univeristy of Southern Denmark, Sønderborg, Dania, Referat: Cross-Border Identity (Re)construction in European Border Twin Towns;
 85. 4-5 lutego 2016, Europa XXI wieku. Bezpieczeństwo Europy, Unii Europejskiej i Polski w obliczu obecnych i przyszłych zagrożeń. Stan obecny i scenariusze na przyszłość, Collegium Polonicum, Słubice, Referat: Europe’s defenders and civilization bulwarks. Border protection legacy in Central and Eastern European states;
 86. 2 lutego 2016, 100 Tage PiS-Regierung – Polen auf dem Weg in die autoritäre Republik?, European University Viadrina, Frankfurt (Oder), Germany, debata moderowana przez Anję Hennig z udziałem Güntera Verheugena, Timma Beichelta, Pawła Lewickiego i Jarosława Jańczaka;
 87. 24-26 listopada 2015, In the Spirit of the Rovaniemi Process. Local and Global Arctic, 2nd International Conference, University of Lapland, Rovaniemi, Finlandia, Referat: (z dr. Tomaszem Brańką) The Geopolitics of the Arctic Region. (Re)construction of Public Discourses in Comparative Perspective;
 88. 12 listopada 2015, The EU enlargement possibilities and frontiers, University of Economics, Praga, Czechy, Referat: Between frontier and boundary. Geopolitics and geostrategies of the EU’s further enlargement to the East;
 89. 28 – 29 października 2015, Quo vadis borderlands studies? Zmiana funkcji granic w Europie a nowe perspektywy badawcze w studiach nad pograniczem, Uniwersytet Wrocławski, Referat: Geostrategie Unii Europejskiej – w poszukiwaniu nowego paradygmatu definiowania granic EUropy;
 90. 25-26 września 2015, Security Architecture in CEE. Present Threats and Prospects for Cooperation, 20th Annual Conference of Central European Political Science Association, Vilnius University, Litwa, Referat: (z dr. Tomaszem Brańką) Security Discourses of the Anti-Systemic Candidates in the Polish 2015 Presidential Elections: European (In)Security, Russian Threat and the Ukrainian Crisis;
 91. 14-15 września 2015, Erasmus Conference Social City, Carinthia University of Applied Science, Villach, Austria, Referat: Social policies and social integration in the European border cities. Functional-structural asymmetries and cultural differences as a challenge for social integration in the context of open borders in the EU;
 92. 25-27 czerwca 2015, Twin Cities. Past and Present, Manchester Metropolitan University, Manchester, Wielka Brytania, Referat: Central European Cross-border Cities: On Overview;
 93. 29 maja 2015, Granice doradztwa politycznego i lobbingu w politycznym procesie decyzyjnym, European University Viadrina, Frankfurt (Oder), Niemcy, Referat: Pojęcie granicy w kontekście różnic pomiędzy doradztwem politycznym a lobbingiem w politycznym procesie decyzyjnym;
 94. 27 kwietnia 2015, seminarium Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Referat: Poznan Integracja i dezintegracja w Europie Środkowej. Graniczne miasta bliźniacze jako laboratoria współpracy transgranicznej;
 95. 15-17 marca 2015, 7th Festival of Geopolitics, Grenoble Ecole de Menagement, Grenoble, Francja, Referat: Border twin towns in Europe: borders in micro perspective;
 96. 5-6 lutego 2015, Europa XXI wieku. Bezpieczeństwo Europy, Unii Europejskiej i Polski w obliczu obecnych i przyszłych zagrożeń. Diagnozy i scenariusze na przyszłość, Collegium Polonicum, Słubice, Referat: Studia europejskie a internacjonalizacja szkolnictwa wyższego;
 97. 10 grudnia 2014, Polska i UE – quo vadis?, seminarium Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań;
 98. , 27-28 listopada 2014, Borders, Regions, Neighbourhoods: Interactions and Experiences at EU External Frontiers, EUBORDERREGIONS conference, University of Tartu, Estonia, Referat: EU founders and EU forerunners. Border twin towns and international relations in Europe;
 99. 20-22 listopada 2014, Living in European Borderlands, Université du Luxembourg, Walferdange, Luxembourg, Referat: Cross-border Urbanism on the German-Polish Border. Between Spatial Deboundarization and Social (Re-)frontierization;
 100. 7 października 2014, The EU Ten Years after the Eastern Enlargement, seminarium Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej i Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań;
 101. 26-27 września 2014, Liberal of other Democracy? 25 Yars after the “Annus Mirabilis” in Central Europe, 19th Annual Conference of Central European Political Science Association, Metropolitan University Prague, Praga, Czechy, Referat: (z dr. Tomaszem Brańką) European Parliament Elections in Poland. Euro-Enthusiasts and Euro-Skeptics Confronted;
 102. 22-25 września 2014, seminarium Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Kołobrzeg; Referat: Symbolika integracyjna we współpracy transgranicznej. „Graniczne miasta bliźniacze” jako laboratoria integracji europejskiej;
 103. 9-13 czerwca 2014, 1st World Conference: Post-Cold War Borders. Global Trends and Regional Responses, Association of Borderland Studies, University of Eastern Finland and Europan University at Saint-Petersburg, Joensuu, Finlandia i St. Petersburg, Rosja, Referat: Revised boundaries and re-frontierization: Border twin towns in Central Europe;
 104. 22 maja 2014, semainar on the Crisis in Ukraine: Geopolitics and the new democracies in the post-Soviet space: The future of Ukraine and the other states after today’s crisis – possible scenarios, Univeristy of Bergen, Norwegia, Referat: The crisis in Ukraine and the European Neighborhood Policy: A new paradigm of the EU’s relations with its outer rim?;
 105. 6-7 lutego 2014, Europa XXI wieku. Polska, Europa i świat 10 lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej z roku 2004. Diagnozy i scenariusze na przyszłość, Collegium Polonicum, Słubice, Referat: Integracja europejska w mikroperspektywie. Symboliczny wymiar procesów integracyjnych w granicznych miastach bliźniaczych;
 106. 26 października 2013, Badania i Studia Europejskie w perspektywie politologicznej, seminarium Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej i Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań;
 107. 14-15 listopada 2013, Phantom Borders in the Political Behoviour and Electoral Geography in East Central Europe, Centre Marc Bloch, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), Niemcy, Referat: Phantom Borders and Electoral Behaviour in Poland at Regional and Local Level. Historical Legacies and their Influence on Contemporary Politics;
 108. 24-26 października 2013, Third Democratic Decade: Challenges Of / For Consolidation, 18th Annual Conference of Central European Political Science Association, Metropolitan University Prague, Pilzno, Czechy, Referat: Europeanization and counter-Europeanization. Euro-philia and EU-phobia in Central-Eastern Europe;
 109. 3-5 lipca 2013, European Border Studies Conference Mapping Conceptual change in Thinking European Borders, University of Eastern Finland i University of Bergamo, Bergamo, Włochy, Referat: Integration De-scaled. Symbolic Manifestations of Cross-border and European Integration in „Border Twin Towns”;
 110. 27-28 czerwca 2013, Europa vertikal – Grenzen und Scheidelinien in der Ost-West-Gliederung Europas im 19. und 20. /Vertical Europe – Borders and limits in the east-west-divisions of Europe in the 19th and 20th century, Centre Marc Bloch, Humboldt-Universität; Frankreich-Zentrum der Freien Universität, Berlin, Niemcy, Referat: Schengen (phantom) borders in Central and Eastern Europe: Between borderless Europe and variable geography models;
 111. 17 kwietnia 2013, Outplacement i outsourcing w praktyce , jako nowoczesne instrumenty gospodarcze, Conference of the Project Bądź gotowy na zmianę, Węglew Kolonia k. Konina, Referat: Outplacement – pojęcie, ramy prawne i skuteczność wdrażania;
 112. 6-8 marca 2013, Europa und die USA – Strategische Partner für die Zukunft?, Akademie fuer Politik und Zeitgeschehen, Hans Seidel Stiftung, Asko Europa Stiftung, Institut für Europäische Politik, Wildbad Kreuth, Niemcy, Referat: Kommentar: Gemeinsame Herausforderungen, unterschiedliche Prioritäten;
 113. 7-8 lutego 2013, Europa XXI wieku. Europa i Unia Europejska wobec kryzysu. Diagnozy, rozwiązania i scenariusza na przyszłość, Collegium Polonicum, Słubice, Referat: Baarle-Hertog and Baarle-Nassau: Functional Interdependence of the Nested Territorial and Political Structures;
 114. 14-16 grudnia 2012, Bulgarian-Romanian Area Identities: Neighbourhood Study Joint Seminar on Project Results, Academy of Economic Studies, Bucarest, University of Ruse “Angel Kanchev”, Giurgiu, Rumunia, Referat: The case of the German-Polish cross-border cooperation;
 115. 16 listopada 2012, Bündelung gemeinsamer Interesse durch europäische Netzwerkarbeit, Konferenz für europäische Grenzstädte, City Twins Association, Collegium Polonicum, Słubice, Referat: Border Twin Towns and Science. Towards a Research Agenda;
 116. 19-21 września 2012, II Kongres Politologii. Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Referat: Miasta (trans)graniczne jako uczestnicy procesu integracji europejskiej;
 117. 30-31 maja 2012, Teorie w Studiach Europejskich. Refleksja – eksplantacja – zastosowanie, Uniwersytet Szczeciński, Referat: Teorie studiów europejskich w integracji granicznej. Możliwość zastosowania dla przykładu granicznych miast bliźniaczych;
 118. 2-3 lutego 2012, Europa XXI wieku. Europa i Unia Europejska wobec kryzysu. Diagnozy, rozwiązania i scenariusza na przyszłość, Collegium Polonicum, Słubice, Referat: Polska prezydencja w UE a arabska wiosna ludów;
 119. 11 stycznia 2012, Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Bilans Polskich doświadczeń, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa;
 120. 27-29 października 2011, Multi-level Politics: Intra- and Inter-level Comparative Perspecitves. Annual Conference of Central European Political Science Association, University of Wien, Wiedeń, Austria, Referat: Cross-border governance in Central European border twin towns;
 121. 1 września 2011, Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w działaniu. Wyzwania i konsekwencje dla polskiej polityki zagranicznej, Sejm RP i Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Warszawa;
 122. 08 czerwca 2011, Prezydencja Polki w Radzie Unii Europejskiej. Priorytety, cele, szanse i zagrożenia, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Referat: Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna w Unii Europejskiej a priorytety polskiego przewodnictwa w Radzie UE/prezentacja wyników badań;
 123. 20-21 maja 2011, Structures and Futures of Europe, 17th Annual Conference of the Hungarian Political Science Association, Central European University, Budapeszt, Węgry, Referat: Cross-border governance in border twin-towns. Central European case;
 124. 11-12 kwietnia 2011, II Warsztaty Metodologiczne Studiów Europejskich, Uniwersytet Szczeciński, Referat: Cross-border governance jako podstawa integracji granicznych miast bliźniaczych w Unii Europejskiej;
 125. 3-4 lutego 2011, EUROPA XXI wieku. Nowe Integracja w dobie kryzysu, Collegium Polonicum, Słubice;
 126. 26-28 listopada 2010, Conference Promoting Polish-German Cooperation in European Studies, European University Viadrina, Frankfurt (Oder), Niemcy, Referat: (z prof. Timmem Beicheltem): “Teaching Europe!” in Poland and Germany. Shortcomings, Obstacles and Opportunities of Polish-German Collaboration;
 127. 30 września – 2 Opaździernika 2010, A Borderless Europe? International conference on border regions, Alsion, University of Southern Denmark, Sønderborg, Dania, Referat: Cross-border governance in Central European border twin towns: institutional pragmatism and social alienation;
 128. 17-18 czerwca 2010, Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej. Pomiędzy otwartością i izolacją, , Collegium Polonicum, Słubice;
 129. 21-22 marca 2010, The European Dimensions of Education Policies, Maastricht Univerisity, Hasselt University, Maastricht, Holandia, Referat: Transnational University and Joint Master Programmes: Difficulties to be faced;
 130. 4-5 lutego 2010, EUROPA XXI wieku Nowe Państwa Członkowskie UE. Bilans doświadczeń i najważniejsze wyzwania, Collegium Polonicum, Słubice;
 131. 22-24 września 2009, I Ogólnopolski Kongres Politologiczny, Uniwersytet Warszawski, Referat: Counter-Europeanization jako kategoria badawcza w studiach nad procesami integracji europejskiej;
 132. 24-25 czerwca 2009, Pogranicze polsko-niemieckie po roku 2004. Doświadczenia europejskich regionów granicznych, Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Kulice;
 133. 14 maja 2009, 5 lat Polski w UE. Bilans doświadczeń, Collegium Polonicum, Słubice, Referat: Polityczne i społeczne konsekwencje pięciu lat członkostwa Polis w UE dla granicy I pogranicza zachodniego;
 134. 11 maja 2009, Euro w Polsce w roku 20??, debata Narodowego Banku Polski, Collegium Polonicum, Słubice, Poland, Referat: Polityczne aspekty integracji walutowej;
 135. 7 maja 2009, Plusy i minusy przyjęcia przez Polskę waluty Euro, Europe Direct, Collegium Polonicum, Słubice, Referat: Euro – konsekwencje dla Polski;
 136. 6 maja 2009, Euro w Polsce w roku 20??, debata Narodowego Banku Polski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Referat: Polityczne aspekty integracji walutowej;
 137. 5-6 lutego 2009, Europa XXI. Wieku. Stan obecny i Perspektywy rozwoju, Collegium Polonicum, Słubice, Referat: Polityczne aspekty integracji walutowej;
 138. 4-5 czerwca 2008, Pogranicze polsko-niemieckie po roku 2004 – nowa jakość sąsiedztwa w jednoczącej się Europie, Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Słubice, Referat: Trans-border governance jako koncepcja wspólnego zarządzania miastem podzielonym. Efektywność w warunkach czlonkostwa w UE;
 139. 29-30 maja 2008, Stan i perspektywy studiów europejskich w Polsce. Międzynarodowa integracja w basenie Morza Bałtyckiego, Uniwersytet Szczeciński, Referat: Transgraniczne studia europejskie jako sposób na internacjonalizację dydaktyki i badań europejskich w Polsce. Przypadek kooperacji polsko – niemieckiej w Collegium Polonicum;
 140. 20 maja 2008, Autonomie i wspólnoty nowej Europy w świetle działań marketingu terytorialnego na pograniczu polsko-niemieckim / Autonomien und Gemeinschaften des neuen Europa In Sicht der Wirkung vom territorialen Marketing im polnisch – deutschen Grenzgebiet, Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim i bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder) GmbH, Gorzów Wielkopolski, Referat: Społeczności na pograniczu – czy możliwa jest wspólnota bez autonomii?;
 141. 21-22 kwietnia 2008, Forum on German-Polish Research Co-operation, Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań, Lipsk, Niemcy;
 142. 7-8 lutego 2008, Unia Europejska po rozszerzeniu 2007, Collegium Polonicum, Słubice, Referat: Droga Łotwy do członkostwa w Unii Europejskiej;
 143. 24-27 października 2007, IX Congres „European Culture”, Uniwersity of Navarra, Pampeluna, Hiszpania, Referat: Between Isolation and Openness – Border and Borderland Retoric in 20th Century Poland;
 144. 14-15 października 2007, Władza wykonawcza w Polsce i Europie, Uniwersytet Szczeciński i Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Szczecin, Referat: Semiprezydencjalizm a członkostwo w Unii Europejskiej. Przemiany fiskiego systemu politycznego w postzimnowojennej rzeczywistości;
 145. 19-21 września 2007, Demokracja w Polsce, Europie i na świecie w XXI wieku. Zagrożenia, uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza, Poznań, Referat: „Trans-border governance” – demokracja pograniczy, demokracja miast podzielonych;
 146. 19-20 maja 2007, Oblicze polityczne regionów, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok, Referat: (z dr. Magdaleną Musiał-Karg): Położenie przygraniczne a mapa polityczna województwa lubuskiego;
 147. 19-20 kwietnia 2007, Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Referat: Społeczeństwo obywatelskie w polsko-niemieckim mieście podzielonym. Rola lokalnych organizacji pozarządowych w kreowaniu transgranicznych zachowań partycypacyjnych;
 148. 1 – 2 lutego 2007, Europa XXI wieku. Perspektywy i uwarunkowania rozwoju, Collegium Polonicum, Słubice, Referat: Kultury polityczne i kultury zarządzania Polaków i Niemców;
 149. 26-27 października 2006, Art and Politics: Case –Studies from Eastern Europe, Vytautas Magnus University, Kowno, Litwa, Referat: (z dr. Andrew Asherem): Transnational Mythmaking in Post-Soviet Europe: Cold War and EU Monuments in a Polish-German “Divided City”;
 150. 6-7 października 2006, Narody sąsiadujące w Europie. Wzajemne postrzeganie a tożsamość narodowa w przyszłości i teraźniejszości, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Referat: Pozahistoryczne determinanty różnic i wzajemnego postrzegania się Polaków i Niemców.
 151. 23-25 czerwca 2006, Structures and Narratives of Border Change, Queen’s University, Belfast, Wilka Brytania, Referat: Between a Community of Regions and Regional Community – Cross-Border Cooperation of Polish and German Non Governmental Organizations on the Common Borderland;
 152. 5-7 kwietnia 2006, Border Management in and Insecure World, Durham University, Durham, Wielka Brytania, Referat: Borders at the Edge of New and Old Europe: between Hardening and Softening;
 153. 2 – 3 lutego 2006, Europa XXI wieku Między idealizmem a realizmem, Collegium Polonicum, Słubice, Referat: Political and European Studies in CP;
 154. 6-8 listopada 2005, Borders of Europe, Bilgi University, Stambuł, Turcja, Referat: Central Europe on the Map of the Continent;
 155. 10-11 lutego 2005, Europa i Unia Europejska wobec wyzwań współczesności, Collegium Polonicum, Słubice;
 156. 29 – 30 kwietnia 2004, Miasto – Granica – Rzeka Bliźniacze miasta na nowych wewnętrznych granicach Unii Europejskiej, Collegium Polonicum, Słubice;
 157. 5-6 lutego 2004, Perspektywy integracji europejskiej: społeczeństwa – grupy interesów – elity polityczne – media, Collegium Polonicum, Słubice, Referat: Kultury polityczne a zachowania integracyjne. Przypadki zachodnich sąsiadów Rosji;
 158. 10 czerwca 2003, New or Old World’s Order. The Implications of the War in Iraq, European University Viadrina, Frankfurt (Oder), Niemcy;
 159. 4-5 kwietnia 2003, Kulturen und Identitäten – Interessen und Strategien. Europäische Nationen und Europäische Union vor der Osterweiterung, Uniwersity of Osnabrück i Frankfurter Institut für Transformationsstudien, European University Viadrina, Frankfurt (Oder), Niemcy, Referat: Finnish Experiences in the EU Accession Process. Conclusions for Poland;
 160. 26 marca 2003, Miedzy Europą a zaściankiem. Integracyjna i dezintegracyjna rola prasy lokalnej, związków wyznaniowych, partii politycznych, organów administracji państwowej, podmiotów gospodarczych w kształtowaniu świadomości lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej, Collegium Polonicum, Słubice;
 161. 13-14 lutego 2003, Dylematy integracji europejskiej. Europa Środkowo-Wschodnia u progu rozszerzenia Unii Europejskiej, Collegium Polonicum, Słubice, Referat: Kampania informacyjna i referendum akcesyjne w Finlandii. Wnioski dla Polski;
 162. 7 czerwca 2002 The Experience of the 1995 Enlargement. Sweden, Finland and Austria in the European Union, European Uniwersity Viadrina i Collegium Polonicum, Słubice, Frankfurt (Oder), Germany, Referat: Northern Dimension of the European Union;
 163. 10-13 maja 2002, Deutsch –Polnisches Studierenden –Forum in Słubice, Collegium Polonicum, Słubice, Referat: Debate on the future of Europe – Political Challenges;
 164. 21-22 lutego 2002, Integracja europejska a globalizacja. Dylematy krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Collegium Polonicum, Słubice, Referat: Pozycja europejskich terytoriów autonomicznych w dobie integracji i globalizacji. Przypadek Wysp Alandzkich;
 165. 9 stycznia 2002, Strategie informacyjne – sposoby promowania idei integracji europejskiej, Collegium Polonicum, Słubice, Referat: Fiński program informowania społeczeństwa;
 166. 30 listopada – 1 December 2001, Collegium Polonicum, Słubice, Referat: Zmiany w systemie politycznym Finlandii po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Lekcja dla Polski;
 167. 21 czerwca 2001, Hat die Nation im Norden eine Zukunft, Humboldt University, Berlin, Niemcy.