Kontakt

Prof. UAM dr hab. Jarosław Jańczak

ORCID https://orcid.org/0000-0002-0493-1721

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań, Polska

e-mail: jaroslaw.janczak@amu.edu.pl
tel. + 48 61 829 6616

lub

Katedra Studiów Europejskich
Uniwersytet Europejski Viadrina
Postfach 1786
15207 Frankfurt nad Odrą, Niemcy

e-mail: janczak@europa-uni.de
tel. +49 335 5534 2616