Projekty badawcze

 1. Jean Monnet Network on EU foreign policy “ValEUs – Research & Education Network on Contestations to EU Foreign Policy” 01.01.2024 – 31.12.2027, (key staff member), project funded by the European Union’s Erasmus+ Programme 101127800-ValEUs-ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS, carried our by the consortium of 21 universities from 17 states,
 2. Ukrainian refugees in Central Europe and the Balkans – lessons learned and policy recommendations, 01.06.2023–31.05.2024, (key staff member), research project funded by the Visegrad Fund, carried our by the consortium of 10 European universities from 7 states, http://borderandregionalstudies.wnopiks.uni.opole.pl/visegrad-project/
 3. EPICUR-SHAPE-IT European University, 01.11.2022-31.10.2026 (work package university coordinator) project funded by the European Union’s Erasmus+ Programme, carried out by the international consortium of nine European universities, https://epicur.education
 4. Jean Monnet Network on EU foreign policy “RENPET – Reconceptualising European Power in an Era of Turmoil: Contestation, Relevance and Sustainability”, 01.10.2022 – 30.09.2025, (key staff member),  project funded by the European Union’s Erasmus+ Programme 620087-EPP-1-2020-1-NL-EPPJMO-NETWORK, carried our by the consortium of 11 European universities, https://www.renpet.eu
 5. CEEPUS “Border and Regional Studies Network”, 1.10.2022-30.09.2024 (university coordinator), project founded by the Central European Exchange Programme for University Studies, PL-1604-02-2223 and PL-1604-03-2324, carried out by the consortium of 18 universities from 11 Central and Eastern European states, http://borderandregionalstudies.wnopiks.uni.opole.pl/
 6. Linking Borderlands: Dynamics of Cross-Border Peripheries, 01.04.2021-31.03.2024 (research fellow) project funded by the German Federal Ministry of Education and Research, carried out by the consortium of four German universities, coordinated by Saarland University, http://linking-borderlands.eu
 7. KA2 Higher Education – Strategic Partnerships for higher education “Developing a new curriculum in Global Migration, Diaspora and Border Studies in East-Central Europe (GLocalEAst)”, 01.09.2020 -31.08.2023 (key staff member) project funded by the European Union’s Erasmus+ Programme, Project No. 2020-1-SK01-KA203-078263, carried out by the international consortium of six universities, coordinated by Comenius University in Bratislava, Slovakia with Alma Mater Studiorum – Universita Di Bologna, Italy being the Associate Coordinator and led by dr. Aneta Világi
 8. Jean Monnet Center of Excellence „EU EX/ACT  – EU External Actions in the Contested Global Order – (In)coherence, (Dis)continuity, Resilience”, 1.10.2018-31.08.2022, (Key Staff Member),  project funded by the European Union’s Erasmus+ Programme, Project No. 599622-EPP-1-2018-1-PL-EPPJMO-CoE, carried our at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland and led by Prof. Tadeusz Wallas
 9. Polska i Niemcy w Unii Europejskiej – nowe formy i modele stosunków bilateralnych w polityce zagranicznej i współpracy transgranicznej / Polen und Deutschland in der Europäischen Union – Neue Formen und Modelle der Beziehungen in der Außenpolitik und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, 2018-2019 (uczestnik projektu), projekt finansowany z grantu  Polsko-Niemieckiej Fundacja na rzecz Nauki przez Uniwersytet Wrocławski– Hertie School of Governance Berlin –  Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) pod kierownictwem prof. Elżbiety Opiłowskiej i dr Moniki Sus
 10. KA2 Higher Education – International Capacity Building “Rethinking Regional Studies: The Baltic-Black Sea Connection (BBSR)”, 15.10.2017 – 14.10.2020, (Administrative coordinator at the Adam Mickiewicz University) project funded by the European Union’s Erasmus+ Programme, Project No. 2017 – 2883 / 001-001, carried out by the international consortium of eight EU and Ukrainian universities, coordinated by Tartu University, Estonia and led by Prof. Andrey Makarychev
 11. Jean Monnet Chair „ EU DYNAMICUS – European Union – Economic Development, Young Europeans and Innovations in Crisis Overcoming and Union’s Sustainability”, 1.10.2016-30.09.2019, (Team Member),  project funded by the European Union’s Erasmus+ Programme, 575055-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-CHAIR, carried out at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland and led by Prof. Maciej Walkowski
 12. Immigration Crises, Borders and the European Union, 01.2016-31.05.2017 [Kryzysy emigracyjne, granice i Unia Europejska] (kierownik projektu), projekt finansowany przez Collegium Polonicum ze środków Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, 8 uczestników reprezentujących 5 uniwersytetów z 4 państw,
 13. Rada Europejska w procesie kształtowania kompetencji formalnych i nieformalnych w zakresie działań zewnętrznych UE, 1.07.2016-30.06.2019, (wykonawca projektu), projekt finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki, Opus, i realizowany na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierownictwem dr. hab. Beaty Przybylskiej-Maszner
 14. Cooperación transfronteriza en Europa, una geopolítica de escala local. Análisis en cinco países europeos de buenas prácticas para la integración y el desarrollo local, 01.01.2016-31.12.2019, [Współpraca transgraniczna w Europie, geopolityka w skali lokalnej. Analiza dobrych praktyk pięciu państw europejskich w zakresie integracji i rozwoju lokalnego](wykonawca projektu) projekt finansowany z grantu hiszpańskiego Ministerstwa Gospodarki i Konkurencyjności nr CSO2015-67124-R i realzowany przez University of Girona, Hiszpania, pod kierownictwem Prof. Margarity Castaner Vivas
 15. Wiedza to władza”:Granice doradztwa politycznego i lobbingu w politycznym procesie decyzyjnym, 01.10.2016-30.09.2018, [„Knowledge is Power”: Boundaries of Political Consulting and Lobbying in the Political Decision-Making Proces] (wykonawca projektu) projekt finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki (PNFN) pod kierownictwen prof. Michaela Minkenberga
 16. Analiza polskiej polityki europejskiej w latach 2004 – 2014. Założenia, aktorzy, wyzwania i oceny, 7.01.2015-31.10.2017, (wykonawca projektu), projekt finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki, Opus, i realizowany przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierownictwem prof. dr. hab. Zbigniewa Czachóra
 17. „Wiedza to władza”:Granice doradztwa politycznego i lobbingu w politycznym procesie decyzyjnym,, 01.2015-31.12.2015 (wykonawca projektu), projekt finansowany przez Viadrina Center B/orders in Motion Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą pod kierownictwen prof. Michaela Minkenberga, www.borders-in-motion.de
 18. KA2 Higher Education – Strategic Partnerships “Entwicklung innovativer, transnationaler Lehrinhalte und didaktischer Methoden unter Einbeziehung von blended und peer learning ”, 01.09.2014 – 31.08.2017, (academic coordinator at the Adam Mickiewicz University) project funded by the European Union’s Erasmus+ Programme, Project No. 2014-1-DE01-KA203-000711, carried out by the international consortium of five EU universities, coordinated by Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Germany and led by Prof. Heinrich Bücker-Gärtner and Prof. Dörte Busch
 19. Boundaries Revisited. Conceptual Turn in European Border Practices, 01.2014-28.02.2015 (kierownik projektu wspólnie z dr. Tomaszem Brańką), projekt finansowany przez Collegium Polonicum ze środków Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, 17 uczestników reprezentujących 9 uniwersytetów z 8 państw,
 20. Entgrenzung von Grenzregionen. EVTZ als Instrument der territorialen Kooperation von Kommunen in Europa, 2013-2015 (wewnętrzny partner projektu), projekt finansowany w ramach Viadrina Center for B/order in Motion” Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą pod kierownictwen dr. Marcina Krzymuskiego, borders-in-motion.de
 21. Śląsk w Europie – dziesięć lat członkostwa w Unii Europejskiej, 2013 – 2014 (wykonawca projektu), projekt finansowany przez Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Decyzja Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Silesia PL.3.22/3.3.04/13.03860, realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu, pod kierownictwem dr. Rafała Riedla,
 22. Phantomgrenzen in Ostmittel Europa, 2012-2015 (wykonawca projektu), projekt finansowany przez niemieckie Bundesministerium für Bilding und Forschung, realizowany przez Centre Marc Bloch, Berlin, German-French Research Centre for Social Sciences i Humboldt Universität zu Berlin, Department of History / Chair for Southern European History, Berlin, Niemcy, pod kierownictwem dr Béatrice von Hirschhausen., http://www.phantomgrenzen.eu
 23. European Exclaves in the Process of De-bordering and Re-bordering, 02.2012-28.02.2013 (kierownik projektu wspólnie z dr. hab. Przemysławem Osiewiczem), projekt finansowany przez Collegium Polonicum ze środków Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, 10 uczestników reprezentujących 7 uniwersytetów z 6 państw,
 24. BRAINS Bulgarian-Romanian Area Identities: Neighborhood Study, 07.2011-11.01.2013, (wykonawca projektu), projekt finansowany przez Cross Border Cooperation Programme Romania-Bulgaria 2007-2013, realizowany przez Angel Kanchev University, Ruse, Bułgaria i Academy of Economic Studies, Bucharest, Rumunia, pod kierownictwem prof. Mimi Kornazhevej, http://robulna.eu
 25. De-bordering, Re-bordering and symbols on the European Boundaries, 01.2011-31.12.2011 (kierownik projektu), projekt finansowany przez Collegium Polonicum ze środków Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, (10 uczestników reprezentujących 7 uniwersytetów z 6 państw),
 26. Conflict and Cooperation in Divided Cities, 01.2009-31.12.2009 (kierownik projektu), projekt finansowany przez Collegium Polonicum ze środków Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, (19 uczestników reprezentujących 9 uniwersytetów z 7 państw),
 27. Regionalna scena polityczna – wzorce rywalizacji w kontekście wyborów samorządowych 2010, 2011-2012  (wykonawca projektu), projekt finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki N N116 491740 i realizowany przez Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierownictwem dr. hab. Roberta Pawła Alberskiego,
 28. The Arab Spring, 06.2011-28.02.2012 (wykonawca projektu), projekt finansowany przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i realizowany pod kierownictwem dr Beaty Przybylskiej,
 29. Priorytety prezydencji na przykładzie przygotowań Polski do przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Analiza politologiczna, 11.2010-31.10.2011 (wykonawca projektu), projekt finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki N N116 329139 i realizowany przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierownictwem prof. dr. hab. Zbigniewa Czachóra,
 30. Operacje Unii Europejskiej w obszarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w latach 2003-2009, 01.07.2009-31.12.2010 (wykonawca projektu), projekt finansowany przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i realizowany pod kierownictwem dr Beaty Przybylskiej-Maszner,
 31. Das Verhältnis zwischen Deutschen und Polen. Grundlagen und Perspektiven der Zusammenarbeit vor dem Hintergrund der europäischen Integration, 03.2005-09.2006 (wykonawca projektu), projekt finansowany przez Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege zu Berlin, realizowany przez konsorcjum Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege zu Berlin i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i realizowany pod kierownictwem prof. Erwina Seyfrieda,