Publications

 1. Jarosław Jańczak, 2021, Cross-border Cooperation between the Visegrad States after 1989. Block Building, Regional De-Bordering and Economic Development, [in:] A közép-európai országok együttműködése: 1920-2020. Central-European Co-operation: 1920-2020, Andrea Miklósné Zakar, Krisztián Manzinger, Zsolt László Becsey (eds.), Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, pp. 225-244. ISBN 9786155961755;
 2. Jarosław Jańczak, 2021, The European Union – Japan Strategic Partnership in the Contested Global Order. External Relations of the EU in the Context of Economic, Normative and Security Framework, Przegląd Strategiczny”, No. 14, pp. 59-73. DOI:10.14746/ps.2021.1.4;
 3. Jarosław Jańczak, 2021, Die deutsch-polnische grenzüberschreitende Zusammenarbeit, [in:] Zwischen Freundschaft und Frust – Deutschland und Polen 30 Jahre nach dem Nachbarschaftsvertrag,  Justyna Schulz, Ernst Hillebrand (eds.), Poznań: Instytut Zachodni i Fundacja im. Friedricha Eberta,  pp. 127-140. ISBN 9788364062605;
 4. Jarosław Jańczak, 2021, Polsko-niemiecka współpraca transgraniczna, [in:] Między przyjaźnią a frustracją – Polska i Niemcy 30 lat po podpisaniu traktatu o sąsiedztwie, Justyna Schulz, Ernst Hillebrand (eds.), Poznań: Instytut Zachodni and Fundacja im. Friedricha Eberta, pp. 109-121. ISBN 9788366412293;
 5. Jarosław Jańczak, 2021, Cross-border cooperation across Polish borders: Thirty Years of cross-border Eldorado?, “Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek” [“Strategic Issues of Northern Hungary”], Vol. 18, No. 2, pp. 5-14. DOI:  https://doi.org/10.32976/stratfuz.2021.30 ISSN 1786-1594 (Print) ISSN 2560-2926 (Online);
 6. Jarosław Jańczak, 2021, The European Council and the external actions of the European Union. A theoretical reflection, explanatory schemes and empirical research in the research on integration, [in:] The Process of Shaping the Formal and Informal Powers of the European Council with regard to EU External Actions, Beata Przybylska-Maszner, Jarosław Jańczak (eds.), Berlin: Logos Verlag, pp. 9-30. ISBN 978-3-8325-5323-4;
 7. Jarosław Jańczak, 2021, The European Council as the government of the European Union. Member States‘ perception of the role and position of the European Council in the EU’sexternal activities, [in:] The Process of Shaping the Formal and Informal Powers of the European Council with regard to EU External Actions, Beata Przybylska-Maszner, Jarosław Jańczak (eds.), Berlin: Logos Verlag, pp. 81-93. ISBN 978-3-8325-5323-4;
 8. Jarosław Jańczak, Adam Jaskulski, 2021, The European Council as the creator of the external activities of the EU – between the realist and normative approaches, [in:] The Process of Shaping the Formal and Informal Powers of the European Council with regard to EU External Actions, Beata Przybylska-Maszner, Jarosław Jańczak (eds.), Berlin: Logos Verlag, pp. 95-107. ISBN 978-3-8325-5323-4;
 9. Beata Przybylska-Maszner, Jarosław Jańczak (eds.), 2021, The Process of Shaping the Formal and Informal Powers of the European Council with regard to EU External Actions, Berlin: Logos Verlag, pp. 152. ISBN 978-3-8325-5323-4
 10. Jarosław Jańczak, Javier Martín-Uceda, 2021, German–Polish Bilateralism at the Local and Regional levels: The case of The Interreg Programme, [in:] Poland and Germany in the European Union. The Multidimensional Dynamics of Bilateral Relations,  Elżbieta Opiłowska, Monika Sus (eds.), London and New York: Routledge,  pp. 248-272. DOI: 10.4324/9781003046622 ISBN 9780367490799;
 11. Jarosław Jańczak, 2020, The European Council and the Borders of Integration Project. Formation of the European Union’s External Activities in the Context of Political Challenges, “Міжнародні та політичні дослідження / International and Political Studies”, Vol. 33, s. 91-105. DOI: http://dx.doi.org/10.18524/2304-1439.2020.33.207028 ISSN 2707-5206;
 12. Jarosław Jańczak, 2020, Re-bordering in the EU under Covid-19 in the First Half of 2020: A Lesson for Northeast Asia?, “Eurasia Border Review”, Vol. 11, s. 2-16. DOI: 10.14943/ebr.11.2 ISSN 1884-9466;
 13. Jarosław Jańczak, 2020, The German-Polish border, re-bordering and the pandemic: centers vs. peripheries?, [in:] Grenzen und Ordnungen in Bewegung in Zeiten der Corona-Krise. Analysen zu Region und Gesellschaft, Peter Ulrich, Norbert Cyrus und Anne Pilhofer (eds.), „Working Paper Series B/ORDERS IN MOTION“, No. 8, pp. 17-19. Doi:10.11584/B-ORDERS.8 ISSN 2569-6025;
 14. Jarosław Jańczak, 2020, Granice w teoriach integracji europejskiej – granice jako “laboratoria integracji”, [in:] Studia nad granicami i pograniczami. Leksykon, Elżbieta Opiłowska, Marcin Dębicki, Kamilla Dolińska, Justyna Kajta, Zbigniew Kurcz, Julita Makaro, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak (red.), Warszawa: Scholar, pp. 166-172. ISBN 978-83-65390-61-5,
 15. Tomasz Brańka, Łukasz Donaj, Jarosław Jańczak, 2020, Border Processes in Contemporary Baltic–Black Sea Region: Between (Re)Bordering and Debordering, [in:] Baltic-Black Sea Regionalisms. Patchworks and Networks at Europe’s Eastern Margins, Olga Bogdanova, Andrey Makarychev (eds.), Cham: Springer, pp. 9-26. ISBN 978-3-030-24877-2ISBN 978-3-030-24878-9 (eBook), DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-24878-9;
 16. Jarosław Jańczak, 2020, Construction and Deconstruction of the Borders of (Re)Integration Projects in Eurasia: The Western and Eastern “Edges” of Russia, “Acta Slavica Iaponica“, Vol. 40, pp. 85-108. ISSN 0288-3503;
 17. Jarosław Jańczak, 2019, Der Grenzbegriff im Kontext der Differenzierung zwischen Politikberatung und Lobbyismus im politischen Entscheidungsprozess, [in:] Politikberatung und Lobbyismus im parlamentarischen Entscheidungsprozess. Deutschland und Polen im Vergleich, Artur Kopka, Dorota Piontek, Michael Minkenberg (eds.), Wiesbaden: Springer, pp. 71-84. ISBN 978-3-658-27418-4;
 18. Jarosław Jańczak, Artur Kopka, 2019, Die Grenze zwischen Politikberatung und Lobbyismus im politischen Entscheidungsprozess – eine empirische Analyse, [in:] Politikberatung und Lobbyismus im parlamentarischen Entscheidungsprozess. Deutschland und Polen im Vergleich, Artur Kopka, Dorota Piontek, Michael Minkenberg (eds.), Wiesbaden: Springer, pp. 85-114. ISBN 978-3-658-27418-4;
 19. Jarosław Janczak, 2019, Maritime Boundaries Revisited. De-bordering of the Taiwanese-Japanese Neighborhood in the Context of (Re-)Bordering Tendencies in the Region of East and South China Sea, “Pogranicze. Polish Borderland Studies”, Vol. 7, No. 3, pp. 89-108. ISSN: 2545-160X (Online) ISSN: 2353-3781 (Print), DOI: https://doi.org/10.25167/ppbs1406;
 20. Jarosław Jańczak, 2019, Why Do Poles Opose Immigrants? The Polish Political Elite’s (Anti-) Immigration Retoric, [in:] National Rhetorics in the Syrian Immigration Crisis Victims, Frauds, and Floods, Clarke Rountree, Jouni Tilli (eds.), East Lansing: Michigan State University Press, pp. 125-152. ISBN: 9781611863284, ISBN: 9781609176075 (e-Book);
 21. Jarosław Jańczak, 2019, Euroentuzjazm w dobie kryzysu integracji. Współpraca transgraniczna na pozimie regionalnym i lokalnym jako manifestacja poparcia dla projektu integracyjnego, [in:] Człowiek, gospodarka, społeczeństwo , Tadeusz Wallas, Krzysztof Urbaniak, Krzysztof Hajder (eds.), Poznan: Adam Mickiewicz University, pp. 161-170. ISBN 978-83-65817-59-4;
 22. Jarosław Jańczak, 2019, Cross-border Cooperation and Economic Growth in the Post-Crisis European Union: Economic, Social and Normative Dimensions, [in:] Getting Europe back to work. Crisis (re)production and crisis overcoming in Europe, Tomasz Brańka, and
  Joanna Skrzypczyńska (eds.), Poznan: Adam Mickiewicz University, pp. 23-32. ISBN 978-83-65817-63-1;
 23. Jarosław Jańczak (ed.), 2019, Old Borders – New Challenges, New Borders – Old Challenges. De-Bordering and Re-Bordering in Contemporary Europe, Berlin: Logos Verlag, p. 156. ISBN 978-3-8325-4875-9 ISSN 1610-4277;
 24. Jarosław Jańczak, 2019, State Borders in Urban Spaces: Border Twin Towns and
  Cities from a Global Perspective, [in:]  Old Borders – New Challenges, New Borders – Old Challenges. De-Bordering and Re-Bordering in Contemporary Europe, Jarosław Jańczak (ed.), Berlin: Logos Verlag, pp. 115-124. ISBN 978-3-8325-4875-9 ISSN 1610-4277;
 25. Jarosław Jańczak, 2019, Dalsze rozszerzanie Unii Europejskiej w polskiej polityce europejskiej 2004-2014, [in:]  Polska polityka europejska. Wyzwania krajowe i międzynarodowe, Zbigniew Czachór, Adam Jaskulski (eds.), Poznań: UAM, Wydawnictwo Naukowe WNPiD, pp. 43-53. ISBN 978-83-65817-60-0;
 26. Zbigniew Czachór, Adam Jaskulski, Jarosław Jańczak, Renata Mienkowska-Norkiene, Piotr Tosiek, 2019, Polish European Policy 2004-2014. Ideas, Aims and Actors, Berlin: Logos Verlag, p. 170, ISBN 978-3-8325-4764-6;
 27. Zbigniew Czachór, Adam Jaskulski, Jarosław Jańczak, Renata Mieńkowska-Norkiene, Piotr Tosiek, 2019, Polska polityka Europejska. Idee, cele, aktorzy, rezultaty, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, p. 396, ISBN 978-83-65817-42-6;
 28. Jarosław Jańczak, 2018, Pojęcie granicy w kontekście różnic pomiędzy doradztwem politycznym a lobbingiem w politycznym procesie decyzyjnym, [in:] Doradztwo polityczne i lobbing w parlamentanym procesie decyzyjnym. Polska i Niemcy w perspektywie porównawczej, Artur Kopka, Dorota Piontek, Michael Minkenberg (eds.), Kraków – Nowy Targ: ToC, pp. 101-116. ISBN 978-83-952278-7-5, ISBN 978-83-952278-8-2;
 29. Jarosław Jańczak, Artur Kopka, 2018, Granica pomiędzy doradztwem politycznym a lobbingiem w politycznym procesie decyzyjnym. Interpretacja badań empirycznych, [w:] Doradztwo polityczne i lobbing w parlamentarnym procesie decyzyjnym. Polska i Niemcy w perspektywie porównawczej, Artur Kopka, Dorota Piontek, Michael Minkenberg (red.), Kraków – Nowy Targ: ToC, s. 117-155. ISBN 978-83-952278-7-5, ISBN
 30. Margarita Castañer, Jarosław Jańczak and Javier Martín-Uceda, 2018, Economic Development, (A)symmetries and Local Geopolitics: A New Approach to Studying Cross-Border Cooperation in Europe, “Eurasia Border Review”, Vol. 9, No. 1, pp. 67-90. DOI: 10.14943/ebr.9.1.67 ISSN 1884-9466;
 31. Javier Martín-Uceda, Jarosław Jańczak, 2018, A View of German-Polish Cross-Border Cooperation: an Experience from the 2007–2013 INTERREG Programme, “Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, Vol. 6, No. 3, pp. 229-251. ISSN 2353-3781;
 32. Jarosław Jańczak, 2018, Central European Cross-border Towns: An Overview, [in:] Twin Cities. Urban Communities, Borders and Relationships over Time, John Gerrard and Ekaterina Mikhailova (eds.), London and New York: Routledge, pp. 203-216. ISBN 978-1-138-09800-8
 33. Jarosław Jańczak, 2018, Symmetries, asymmetries and cross-border cooperation on the German–Polish border. Towards a new model of (de)bordering, “Documents d’Anàlisi Geogràfica”, Vol. 64, No. 3, pp. 509-527. DOI: https://doi.org/10.5565/rev/dag.518 ISSN 0212-1573 (imprès), ISSN 2014-4512 (en línia);
 34. Jarosław Jańczak, 2018, Integration De-scaled. Symbolic Manifestations of Cross-border and European Integration in “Border Twin Towns”,Journal of Borderlands Studies”, No. 33(3), pp. 393-413. DOI: 10.1080/08865655.2016.1226925  ISSN 0886-5655
 35. Jarosław Jańczak, 2018, Comments to the Papers Presented during the Panel “Near, Far, Wherever You Are: Views on Sino-Russian Relations”, “北東アジアの現在 – North East Asia Today”, Vol. 5, pp. 25-33.
 36. Jarosław Jańczak, 2018, The European Council and EU Boundaries. (In)Formal Competences, Institutional Position and External Activities in the Context of (De)Bordering Processes at the Time of the Immigration Crises, „Slovak Journal of Political Sciences”, Vol. 18, No. 1, pp. 51-68. ISSN 1335-9096
 37. Jarosław Jańczak, 2018, The European Council and the European Union’s external activities. Forming relations with eastern neighbors, „Przegląd Politologiczny”, No. 1, pp. 63-72. ISSN 1426-8876, DOI : 10.14746/pp.2018.23.1.4
 38. Jarosław Jańczak, 2017, Rada Europejska i granice projektu integracyjnego. Kreowanie działań zewnętrznych Unii Europejskiej w kontekście wyzwań politycznych, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, No. 3, pp. 215-229. ISSN 1731-7517, DOI 10.14746/ssp.2017.3.11
 39. Jarosław Jańczak, 2017, Die Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit nationaler Hoheitsträger aus politischer Perspektive, [in:] Der Europäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit. Instrument der grenzübergreifenden Zusammenarbeit nationaler öffentlicher Einrichtungen in der Europäischen Union, Marcin Krzymuski, Philipp Kubicki, Peter Ulrich (eds.), Baden-Baden: Nomos, Wien: facultas Verlag, pp. 65-89. ISBN: 978-3-8487-3391-0, e-book 978-3-8452-7706-6, ISBN: 978-3-7089-1507-4
 40. Jarosław Jańczak, 2017, Powrót do przeszłości, czyli bastion utrzymany. Wybory do sejmiku województwa pomorskiego, [in:]   Gra o regiony 2014. Wybory do sejmików województw, Robert Alberski and Marzena Cichosz (eds.), Wrocław: Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 209-224. ISBN: 978-83-934585-6-1, e-book 978-83-934585-2-3
 41. Jarosław Jańczak (ed.), 2017, Immigration Crises, Borders and the European Union, Berlin: Logos Verlag, pp. 96. ISBN 978-3-8325-4436-2 ISSN 1610-4277
 42. Jarosław Jańczak, 2017, Borders of Europe and the Immigration Crisis Discourses of the Political Elites in Poland, [in:]  Immigration Crises, Borders and the European Union, Jarosław Jańczak (ed.), Berlin: Logos Verlag, pp. 69-78. ISBN 978-3-8325-4436-2 ISSN 1610-4277
 43. Jarosław Jańczak, Pertti Joenniemi (guest eds.), 2017, “Journal of Borderlands Studies”,   No. 32(4), Special Issue: Theorizing Town Twinning: Towards a Global Perspective, pp. 421-581. ISSN 0886-5655
 44. Jarosław Jańczak, Pertti Joenniemi, 2017, Theorizing Town Twinning—Towards a Global Perspective,  “Journal of Borderlands Studies”,  No. 32(4), pp. 423-428. ISSN 0886-5655
 45. Jarosław Jańczak, 2017, Town Twinning in Europe. Understanding Manifestations and Strategies, “Journal of Borderlands Studies”,  No. 32(4), pp. 477-495.  ISSN 0886-5655
 46. Jarosław Jańczak, 2017, Book review: Andreas Langenohl, Town Twinning, Transnational Connection and Trans-Local Citizenship in Europe“Journal of Borderlands Studies”,  No. 32(4), pp. 577–578.  ISSN 0886-5655
 47. Jarosław Jańczak, 2017, Geostrategies of the European Union – Looking for a new approach in defining EUropean borders, [in:] Advances in European Borderlands Studies, Elżbieta Opiłowska, Zbigniew Kurcz, Jochen Roose (eds.), Berlin: Nomos, pp. 133-145. ISBN 978-3-8487-3363-7
 48. Jarosław Jańczak, 2017, Cross-Border urbanism on the German-Polish border – Between spatial de-Boundarization and social (re-)frontierization, [in:]  European Borderlands. Living with Barriers and Bridges,  Elisabeth Boesen, Gregor Schnuer (eds.), London and New York: Routledge, pp. 47-63. ISBN 978-1-4724-7721-1
 49. Jarosław Jańczak, Heino Nyyssönen, 2016, Conflict and Cooperation in Public Space. Symbolic (Re)Negotiation of Historic and Contemporary Scandinavian-Russian Border, “Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини / Visnyk of the Lviv University. Series International Relations”, No. 38, pp. 106–126. ISSN 2078–4333
 50. Jarosław Jańczak, 2016, Politische Verwerfungslinien als Phantomgrenzen in der Europäischen Union. Eine Neubetrachtung des Ost-West-Gegensatzes, [in:] Europa vertikal. Zur Ost-West-Gliederung im 19. und 20. Jahrhundert, Rita Aldenhoff-Hübinger, Catherine Gousseff, Thomas Serrier (eds.), Göttingen: Wallstein Verlag, pp. 211-227. ISBN: 978-3-8353-1954-7
 51. Jarosław Jańczak, 2016, European Groupings of Territorial Cooperation as an element invigorating integration processes at the local and regional levels, „Przegląd Politologiczny”, No. 2, pp. 63-73.  DOI : 10.14746/pp2016.21.2.5    ISSN 1426-8876,
 52. Jarosław Jańczak, 2016, Cross-border Universities as a Field of Europeanization of Higher Eduction in the EU, [in:] Double reunification through the European Union’s Education Policy, Beata Przybylska-Maszner, Magdalena Musiał-Karg, Tomasz Brańka (eds.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, pp. 37-50. ISBN 978-83-62907-72-4
 53. Jarosław Jańczak, Michael Meimeth, 2016, Highway to hell? – European Union’s Eastern Policy from a civilizing power perspective, [in:]  Europe under Stress. Internal and External Challenges for the EU and its Member States, Hartmut Marhold (ed.), Badan-Baden: Nomos, pp. 115-126. ISBN 978-3-8487-2755-1
 54. Jarosław Jańczak, 2016, Individuelle Teilhabechancen in Deutschland aus der polnischer Sicht: Zwischen Bewunderung und Ängsten, [in:]  Deutschland 25 Jahre nach der Einheit. Partner, Führungsmacht, Modell? Perspektiven aus dem Weimarer Dreieck, Maring Koopmann, Barbara Kunz (eds.), Badan-Baden: Nomos, pp. 147-164. ISBN 978-3-8487-2667-7
 55. Jarosław Jańczak, 2015, Between the frontier and the boundary: Geopolitics and geostrategies of the EU’s further enlargement to the East, [in:] The EU Enlargement Policy. Possibilities and Frontiers, Jarolím Antal (ed.), Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, pp. 15-28. ISBN 978-80-245-2127-5
 56. Heino Nyyssönen, Jarosław Jańczak, 2015, Conflit et coopération dans l’espace public. (Re)négociation symbolique de la frontière historique et contemporaine entre la Scandinavie et la Russie, “Revue d’histoire nordique”, No. 19, pp. 151-177. ISSN 1778-9605
 57. Jarosław Jańczak, 2015, The “Forgotten Border” between Poland and Kaliningrad Oblast. De- and Re-Boundarization of the Russian-EU, [in:]  Cross-Border Review, James W. Scott,  Márton Pete (eds.), Budapest: European Institute of Cross-Border Studies (Esztergom) – Central European Service for Cross-border Initiatives (CESCI), pp. 25-48. HU ISSN: 2064-6704
 58. Jarosław Jańczak, 2015, Phantom borders and electoral behaviour in Poland. Historical legacies, political culture and their influence on contemporary politics, “Erdkunde” Vol. 69, Issue 2, pp. 125-137. ISSN 0014-0015
 59. Tomasz Brańka, Jarosław Jańczak (eds.), 2015, Boundaries Revisited. A Conceptual Turn in European Border Practices, Berlin: Logos Verlag, pp. 192. ISBN 978-3-8325-3867-5  ISSN 1610-4277
 60. Jarosław Jańczak, 2015, The EU-Russian Border. Classical Concepts Revisited, [in:]  Boundaries Revisited. A Conceptual Turn in European Border Practices, Tomasz Brańka, Jarosław Jańczak (eds.), Berlin: Logos Verlag, pp. 139-152. ISBN 978-3-8325-3867-5  ISSN 1610-4277
 61. Jarosław Jańczak, Michael Meimeth, 2015, Highway to hell? – European Union’s Eastern Policy from a civilizing power perspective, “Centre international de formation européenne CIFE Policy Paper”, No. 7, pp. 10.
 62. Jarosław Jańczak, 2015, Granica i pogranicze Unii Europejskiej i Rosji. W poszukiwaniu nowych schematów interpretacyjnych, „Przeglad Strategiczny”, No. 8, pp. 19-32. [Border and Borderland of the European Union and Russia. In Search for New Interpretive Schemes]. ISSN 2084-6991
 63. Jarosław Jańczak, 2014-2015, Borders and borderlands as a source of development potential. Towards a new paradigm in Europe, [in:] Studies of economic and social processes. Society and economy in the 21st century, Środa Wlkp.- Poznań: The Great Poland University of Social and Economics, pp. 65-86. ISBN 978-83-928934-1-7
 64. Jarosław Jańczak, 2014, Śląska transformacja z perspektywy obrzeży: Goerlitz-Zgorzelec i Cieszyn-Cesky Tesin jako laboratoria regionalnej integracji europejskiej, [in:] Śląsk – 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, Rafał Riedel (ed.), Racibórz-Wrocław: o-to.pl, pp. 27-44. [Goerlitz-Zgorzelec and Cieszyn-Cesky Tesin as laboratories of regional integrationin Europe].
 65. Jarosław Jańczak, 2014, Book review: Steffi Marung, Die wandernde Grenze. Die EU, Polen und der Wandel politischer Räume, 1990-2010, Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht, 2013, „Osteuropa“, No. 7, pp. 141-143. [Book review: Steffi Marung, The Migratory Border. The EU, Pokand and the Chaning Political Spaces, 1990-2010].
 66. Jarosław Jańczak, 2014, Borders and border dimensions in Europe. Between frontierisation and boundarisation, „Public Policy and Economic Development”, Issue 2, pp. 7-18.
 67. Jarosław Jańczak, Beata Przybylska-Maszner, 2013, The priorities of the Polish presidency of the Council of the European Union – the circumstances of their selection and implementation, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, No. 3, pp. 31-48.
 68. Jarosław Jańczak, 2013, Miasta (trans)graniczne jako uczestnicy procesu integracji europejskiej, „TEKA” Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Vol. VIII, Lublin, pp. 53–63. [(Cross)border towns as participants in the process of European integration].
 69. Jarosław Jańczak, 2013, Integracja i dezintegracja w Europie Środkowej. „Graniczne miasta bliźniacze” jako laboratoria współpracy transgranicznej, „Rocznik Integracji Europejskiej”, No. 7, pp. 265-279. [Integration and disintegration in Central Europe. Border twin towns as laboratories of transborder cooperation].
 70. Jarosław Jańczak, 2013, Revised boundaries and re-frontierization. Border twin towns in Central Europe, „Revue d’études comparatives Est-Ouest”, Vol. 44, Issue 4, pp. 53-92.
 71. Jarosław Jańczak, 2013, Border Twin Towns in Europe. Cross-border Cooperation at a Local Level, Berlin: Logos Verlag, pp. 135.
 72. Jarosław Jańczak, 2013, Przesunięcie koncepcyjne w „studiach granicznych, „Przegląd Politologiczny”, No. 2, pp. 83-94. [Conceptual Shift in „Border Studies”].
 73. Jarosław Jańczak, Madalena Musiał-Karg, Bartłomiej Secler, 2013, Wybory samorządowe na ziemi lubuskiej, Pomorzu i w Wielkopolsce. Granice historyczne i relacje centra-peryferia a zachowania wyborcze, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 309. [Local Election in Ziemia Lubuska, Pomorze and Wielkopolska Regions. Historical borders and Center-Periphery Relations vs. Electoral Behaviour].
 74. Krzysztof Hajder, Jarosław Jańczak, 2013, Uwarunkowania społecznego i gospodarczego rozwoju północno-wschodniej Wielkopolski, [in:] Subregionalny katalog zmian gospodarczych i mechanizmów zaradczych. Region północno-wschodniej Wielkopolski, Paweł Antkowiak (eds.), Poznań: Vision Consulting Group, pp. 33-64. [Determinants of the North-Eastern Wielkopolska Region Social and Economic Development].
 75. Jarosław Jańczak, 2013, Na Północy (pra­wie) bez zmian. Wybory do sejmiku województwa pomorskiego. [in:] Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010, Robert Alberski, Marzena Cichosz, Katarzyna Kobielska (eds.), Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, s. 203-217. [All (Almost) Quiet on the Northern Front. Election to the Pomorskie Region Local Parliament].
 76. Jarosław Jańczak, 2012, Teorie studiów europejskich w integracji granicznej. Możliwość zastosowania dla przykładu granicznych miast bliźniaczych, [in:] Teorie w Studiach Europejskich. W kierunku nowej agendy badawczej, Janusz Ruszkowski, Luiza Wojnicz (eed.), Szczecin – Warszawa: Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 289-302. [Theories of European Studies in the Field of Border Integration. Application Possibilities for Border Twin Towns].
 77. Jarosław Jańczak, Przemysław Osiewicz (eds.), 2012, European Exclaves in the Process of De-bordering and Re-bordering, Berlin: Logos Verlag, pp. 124.
 78. Jarosław Jańczak, 2012, Baarle-Hertog and Baarle-Nassau: Functional Interdependence of the Nested Territorial and Political Structures, [in:] European Exclaves in the Process of De-bordering and Re-bordering, Jarosław Jańczak, Przemysław Osiewicz (eds.), Berlin: Logos Verlag, pp. 57-70.
 79. Jarosław Jańczak, 2012, Integracja europejska w mikroperspektywie. Graniczne miasta bliźniacze w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej, „Środkowoerupejskie Studia Polityczne”, No. 4, pp. 27-45. [European Integration in Microperspective. Border Twin Towns in Western and Central-Eastern Europe].
 80. Jarosław Jańczak, Beata Przybylska-Maszner, 2012, Polen regierte Europa. Das Beispeil Oestliche Partnerschaft, „Welt Trends. Zeitschrift für internationale Politik“, No. 85, pp. 91-99. [Poland ruled Europe. The Case of Eastern Partnership].
 81. Jarosław Jańczak, 2012, Cross-border governance jako podstawa integracji granicznych miast bliźniaczych w Unii Europejskiej, [in:], Metodologia Studiów Europejskich, Jean Monnet Books 5, Sebastian Kaniewski, Dorota Kowalewska, Marek Żurek (eds.), Szczecin – Warszawa: Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 77-83. [Cross-border Governance as the Base for the Border Twin Towns Integration in the EU].
 82. Jarosław Jańczak, 2011, Polish Presidency of the European Union and the Arab Spring, [in:] The Arab Spring, Beara Przybylska-Maszner (ed.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, pp. 135-146.
 83. Jarosław Jańczak (ed.), 2011, De-bordering, Re-bordering and Symbols on the European Boundaries, Jarosław Jańczak Berlin: Logos Verlag, pp. 141.
 84. Jarosław Jańczak, 2011, Cross-border Governance in Central European Border Twin Towns. Between De-bordering and Re-bordering, [in:], De-bordering, Re-bordering and Symbols on the European Boundaries, Jarosław Jańczak (ed.), Berlin: Logos Verlag, pp. 37-52.
 85. Timm Beichelt, Jarosław Jańczak, 2011, Studia Europejskie jako element internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej”, No. 5, pp. 51-62. [European Studies as an Element of Higher Education Internationalization in the European Union].
 86. Jarosław Jańczak, 2011, Chancen und Probleme der grenzüberschreitenden deutsch-polnischen Zusammenarbeit am Beispiel von Zwillingsstädten in Grenzgebieten, „Jahrbuch des Föderalismus“, Nomos Verlag, Band 12, pp. 399-410. [Opportunities and Problems of Polish-German Trans-Border Collaboration on the Example of Border Twin Towns]
 87. Jarosław Jańczak, Magdalena Musiał-Karg (eds.), 2011, Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej. Pomiędzy otwartością i izolacją, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, pp. 233. [Internal and External Borders of the European Union. Between Openness and Isolation]
 88. Jarosław Jańczak, 2011, Graniczne miasta bliźniacze jako przykład zmiany modelu polsko-niemieckiej współpracy granicznej po roku 2004, [in:] Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej. Pomiędzy otwartością i izolacją, Jarosław Jańczak, Magdalena Musiał-Karg (eds.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, pp. 85-99. [Border Twin Towns as an Example of the Changing Model of Polish-German Border Collaboration after 2004].
 89. Jarosław Jańczak, Erwin Seyfried, Cezary Trosiak, 2011, Bordering the Other. Mutual Relations of Poland and Germany from a Multidisciplinary Perspective, Berlin School of Economics and Law, Faculty of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University, Berlin – Poznan.
 90. Jarosław Jańczak, 2011, Prezydencja jako projekt, „Debata”, No. 7, pp. 30-33. [The EU Presidency as a project].
 91. Jarosław Jańczak, Beata Przybylska, 2011, Partnerstwo Wschodnie w ramach polityki wschodniej kluczowym priorytetem polskiej prezydencji, [in:] Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, Zbigniew Czachór, Tomasz R. Szymczyński (eds.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 137-168. [The Eastern Partnership within the Eastern Policy as a key Priority of the Polish Presidency].
 92. Jarosław Jańczak, 2011, Rynek wewnętrzny jako obszar priorytetowy polskiej prezydencji, [in:] Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, Zbigniew Czachór, Tomasz R. Szymczyński (eds.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp.113-135. [Internal Market as the Priority Field of the Polish Presidency].
 93. Jarosław Jańczak, 2010, The Policies and Politics of the European Union, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, pp. 128.
 94. Jarosław Jańczak, 2010, De-Europeanistation and Counter-Europeanisation as Reversed Europeanisation. In Search of Categorisation, [in:] The Policies and Politics of the European Union, Jarosław Jańczak (ed.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, pp. 99-110.
 95. Jarosław Jańczak, 2010, Unia Europejska i jej granice. W poszukiwaniu modelu integracji na europejskich peryferiach, „Przegląd Politologiczny”, No. 4, pp. 21-32. [The European Union and it’s Borders. In Search for an Integration Model in Europe’s Peripheries].
 96. Jarosław Jańczak, 2010, Efektywność proponowania i wdrażania Partnerstwa Wschodniego przez Polskę wewnątrz Unii Europejskiej [in:] Partnerstwo Wschodnie. Wymiary realnej integracji, Mieczysława Zdanowicz, Tomasz Dubowski, Agnieszka Piekutowska (eds.), Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, pp. 85-97. [Efficiency of Poland’s Promotion and Implementation of the Eastern Partnership inside the EU].
 97. Timm Beichelt, Jarosław Jańczak, 2010, “Teaching Europe!” European Studies Programs and their Contributions to the Transnationalization of Higher Education in Europe, [in:] How Globalizing Professions Deal with National Languages: Studies in Cultural Studies and Cooperation, Michael Gueldry (ed.), New York: The Edwin Mellen Press, pp. 151-168.
 98. Jarosław Jańczak, 2010, Misja wspierająca UE dla punktu granicznego Rafah (EUBAM Rafah) – tworzenie podstaw zaufania granicznego w warunkach długotrwałego konfliktu, [in:] Misje cywilne Unii Europejskiej, Beata Przybylska – Maszner (ed.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, pp. 186-196. [EU Border Assistance Mission for the Rafah crossing point (EUBAM Rafah) – Laying the foundation for border trust under the circumstances of a long-term conflict].
 99. Jarosław Jańczak, 2010, Walka w mateczniku Solidarności. Wybory do sejmiku województwa pomorskiego [in:] Wybory do sejmików województw w 2006 roku, Robert Alberski, Marzena Cichosz, Łukasz Tomczak (eds.), Wrocław: Wydawnictwo Marina, pp. 179-189. [Struggle in the Lair of the Solidarity Movement. Election to the Pomorskie Region Local Parliament].
 100. Jarosław Jańczak, Magdalena Musiał-Karg, Luiza Wojnicz (eds.), 2010, Pogranicze polsko-niemieckie na tle granic i pograniczy europejskich, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, pp. 197. [Polish-German Borderland in Comparison to Other European Borders and Borderlands].
 101. Jarosław Jańczak, 2010, Pomiędzy izolacją i otwartością – retoryka granic i pograniczy w Polsce w XX i XXI wieku, [in:] Pogranicze polsko-niemieckie na tle granic i pograniczy europejskich, Jarosław Jańczak, Magdalena Musiał-Karg, Luiza Wojnicz (eds.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, pp. 101-110. [Between Isolation and Openness – The Rhetoric of Borders and Borderlands in Poland in the 20th and 21st Centuries]
 102. Jarosław Jańczak, 2010, Przeciweruropeizacja jako kategoria badawcza w studiach nad procesami integracji europejskiej [in:] Europeizacja – mechanizmy, wymiary, efekty, Anna Pacześniak, Rafał Riedel (eds.), Oslo-Toruń-Wrocław: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 93-105. [Counter-Europeisation as a Research Category in European Integration Studies]
 103. Jarosław Jańczak (ed.), 2009, Conflict and Cooperation in Dicided Cities, Berlin: Logos Verlag.
 104. Jarosław Jańczak, 2009, Gorizia – Nova Gorica. Between Unification and Reunification [in:] Conflict and Cooperation in Dicided Cities, Jarosław Jańczak (ed.), Berlin: Logos Verlag, pp. 122- 132.
 105. Jarosław Jańczak, 2009, Historyczne podstawy kształtowania się typów „kultury polityki zagranicznej”. Przypadki realizmu i radykalizmu, „Przegląd Politologiczny”, No. 2, pp. 61-74. [Historical Bases for Foreign Policy Culture Types Creation. Realism and Radicalism].
 106. Jarosław Jańczak, 2009, Semiprezydencjalizm a członkostwo w Unii Europejskiej. Przemiany fińskiego systemu politycznego w postzimnowojennej rzeczywistości [in:] Władza wykonawcza w Polsce i Europie, Maciej Drzonek i Artur Wołek (eds.), Kraków-Nowy Sącz: Wydawnictwo Dante, pp. 284-300. [Semipresidentialism and the European Union Membership. Finnish Political System Transformation in the Post-Cold War Reality].
 107. Jarosław Jańczak, 2009, Droga Łotwy do członkostwa w Unii Europejskiej [in:] Negocjowanie granic: od „UE-15” do „UE-27”. Rozszerzenie Wschodnie Unii Europejskiej. Część druga – „Grupa Helsińska” (2004-2007), Tomasz Szymczyński (ed.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, pp. 59-80. [Latvian Way to the European Union Membership].
 108. Jarosław Jańczak, 2009, Polityczne i społeczne konsekwencje członkostwa Polski w UE dla granicy i pogranicza zachodniego [in:] Polska pięć lat w Unii Europejskiej, Stanisław Konopacki (ed.), Łódź: Ibidem, pp. 151-168. [Political and Social Consequences of the Polish EU Membership for the Western Border and Borderland].
 109. Jarosław Jańczak, 2009, Transgraniczna i zagraniczna współpraca samorządu gminnego w zachodniej Polsce [in:] Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego, Waldemar Sługocki (ed.), Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, pp. 75-83. [Trans-Border and Foreign Collaboration of the Community Level Local Government in Western Poland].
 110. Jarosław Jańczak, Magdalena Musiał-Karg (eds.), 2009, Pogranicze polsko-niemieckie po 2004 roku. Nowa jakość sąsiedztwa?, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 286. [Polish-German Borderland after 2004. A New Quality of Neighbourhood?].
 111. Jarosław Jańczak, 2009, Cross-border governance jako koncepcja wspólnego zarządzania miastem podzielonym. Efektywność w warunkach członkostwa w UE [in:] Pogranicze polsko-niemieckie po 2004 roku. Nowa jakość sąsiedztwa?, Jarosław Jańczak, Magdalena Musiał-Karg (eds.), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 214-237. [Cross-Border Governance as a Divided Town Management Concept].
 112. Jarosław Jańczak, 2008, Transgraniczne studia europejskie jako sposób na internacjonalizację dydaktyki i badań europejskich w Polsce. Przypadek kooperacji polsko-niemieckiej w Collegium Polonicum [in:] Stan i perspektywy studiów europejskich, Maciej Drzonek, Janusz Jartyś, Artur Staszczyk (eds.), Szczecin-Kraków: Księgarnia Akademicka, pp. 83-100. [Trans-Border European Studies as Method of the Internationalization of Teaching and European Research in Poland].
 113. Jarosław Jańczak, 2008, Cross-border governance jako podstawa zaawansowanej współpracy polsko-niemieckiej w regionach przygranicznych, [in:] Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Pomostowość czy buforowość?, Janusz Jartyś, Artur Staszczyk (eds.), Szczecin: Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, pp. 207 – 220. [Cross-Border Governance as the base for Polish-German Advanced Collaboration in the Border Regions].
 114. Jarosław Jańczak, 2008, Polsko-niemieckie regiony transgraniczne i miasta transgraniczne po 2004 roku. Pomiędzy pragmatyzmem instytucjonalnym a izolacja społeczna [in:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granica – nowa jakość przestrzeni, Sylwia Dołzbłasz, Andrzej Raczyk (eds.), Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 93-100. [Polish-German Trans-Border Regions and Towns after 2004. Between Institutional Pragmatism and Social Isolation].
 115. Jarosław Jańczak (ed.), 2008, Beyond Borders. External Relations of the Europen Union, Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, pp. 142.
 116. Jarosław Jańczak, 2008, Why Go beyond EU Borders? Historical and Structural Reasons for the EU Eastern Edge States’ External Initiatives [in:] Beyond Borders. External Relations of the Europen Union, Jarosław Jańczak (ed.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, pp. 59-66.
 117. Jarosław Jańczak, 2008, Badania, rozwój, innowacyjna gospodarka. Doświadczenia fińskie [in:] Fundusze Europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, Jerzy Babiak (ed.), Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, pp. 65-82. [Research, Development and Innovative Economy. Finnish Experiences].
 118. Jarosław Jańczak, Andrew Asher, 2008, Realny socjalizm i integracja europejska,. Symbolika przestrzeni publicznej polsko-niemieckich miast podzielonych, [in:] Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, Joanna Sadowiska (ed.), Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, pp. 275-290. [Real Socialism and European Integration. Public Space Symbolism in Polish-German Divided Towns].
 119. Jarosław Jańczak, 2008, Polish and Finnish Terrorism at the Turn of XIX and XX Century. In Search for Theoretical Explanation of Terrorist Acts at the Edge of Western Civilisation [in:] Terrorist Pandora’s Box. Analysis of chosen terrorist issue, Jerzy Babiak, Sebastian Wojciechowski (eds.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, pp. 153-166.
 120. Jarosław Jańczak, 2008, Społeczności na pograniczu – czy możliwa jest wspólnota bez autonomii [in:] Na wspólnej drodze do rozwoju infrastruktury transportowej. Autonomiei wspólnoty nowej Europy w świtle działań marketingu terytorialnego na pograniczu polsko-niemieckim, Juliusz Engelhardt, Agnieszka Wala (eds.), Gorzów Wielkopolski: Sonar, pp. 87-95. [Societies in the Borderland – Is a Community without Autonomy Possible?].
 121. Jarosław Jańczak, 2008, Społeczeństwo obywatelskie w polsko-niemieckim mieście podzielonym. Rola lokalnych organizacji pozarządowych w kreowaniu transgranicznych zachowań partycypacyjnych, [in:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, Stanisław Michałowski, Katarzyna Kuć-Czajkowska (eds.), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 389-404. [Civil Society in the Polish-German Divided City. Non Governmental Organizations’ Role in Forming Cross-Border Participative Behavior].
 122. Jarosław Jańczak, 2007, Kampania informacyjna i referendum akcesyjne w Finlandii. Poparcie dla członkostwa w dwanaście lat po przystąpieniu, [in:] Europa XXI wieku. Perspektywy i uwarunkowani integracji europejskiej, Magdalena Musiał-Karg (ed.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, pp. 63-76. [Information Campaign and Accession Referendum in Finland. Support for Membership Twelve Years after the Accession].
 123. Jarosław Jańczak (ed.), 2007, Redescovering Europe: Political Challenges in the 21st Century EU, Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, pp. 150.
 124. Jarosław Jańczak, 2007, Europeanization of Trans-border Communities. The Polish-German Case, [in:] Redescovering Europe: Political Challenges in the 21st Century EU, Jarosław Jańczak (ed.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, pp. 77-88.
 125. Andrew Asher, Jarosław Jańczak, 2007.Transnational Mythmaking in Post-Soviet Europe: Cold War and EU Monuments in a Polish – German ’Divided City’, [in:], Art and Politics: Case-Studies from Eastern Europe, Art History & Criticism nr 3, Linara Dovydaityte (ed.), Kaunas; Vytautas Magnus University, pp. 200-208.
 126. Jarosław Jańczak, 2007, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Bildung in einer deutsch-polnischen Stadt anhand der europäischen und politologischen Studien, [in:] Europäischer Anspruch und Regionale Aspekte. Grenzüberschreitende universitäre Zusammenarbeit in der deutsch-polnischen Grenzregion angesichts der zukünftigen Herausforderungen in Europa, Agnieszka Bielawska, Krzysztof Wojciechowski (eds.), Berlin: Logos Verlag, pp. 120-135. [Cross-Border Collaboration in the Field of Education in the Polish-German City. European and Political Studies Case].
 127. Jarosław Jańczak, 2007, Ruch osobowy w polsko-niemieckim mieście podzielonym – zmiany reżimu kontroli granicznych o 1 maja 2004 roku i ich wpływ na przepuszczalność granicy, [in:] Rozwój transgranicznej współpracy edukacyjnej w regionie Biała Podlaska – Brześć, Tom II, Mieczysław Adamowicz, Agnieszka Siedlecka (eds.), Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, pp. 28-37. [Traffic of Individuals in a Polish-German Divided Town – Changes in Border Control Regime and their Influence on the Permeability of the Border after May 1, 2004].
 128. Jarosław Jańczak, 2007, Na granicy Unii Europejskiej – pozycja europejskich terytoriów autonomicznych w dobie globalizacji i integracji. Przypadek Wysp Alandzkich, „Środkowoerupejskie Studia Polityczne”, No. 2, pp. 75-89. [On the European Union’s Border – the Situation of European Autonomous Territories at the Time of Globalization and Integration. The Aland Islands Case].
 129. Jarosław Jańczak, 2007, Pomiędzy otwartością a izolacją – granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej, [in:] 50 lat i co dalej? Europa i Unia Europejska między integracją a atomizacją, Zbigniew Czachór (ed.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, pp. 237-252. [Between Openness and Isolation – Internal and External Borders of the European Union].
 130. Jarosław Jańczak, Magdalena Musiał-Karg, 2007, Położenie przygraniczne a mapa polityczna Województwa Lubuskiego, [in:] Oblicze polityczne regionów Polski, Małgorzata Dajnowicz (ed.), Białystok: Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku, pp. 239-256. [Borderland Location and Political Map of Lubuskie Voivodship].
 131. Jarosław Jańczak, 2007, Counter-Terrorism and Borders in the European Union. Tendencies, Strategies and Reactions in Border Protection Area on Changing Security Threats in Europe, [in:] The Modern Terrorism and its Forms, Sebastian Wojciechowski (ed.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, pp. 267-281.
 132. Jarosław Jańczak, 2007, Pozahistoryczne determinanty różnic i wzajemnego postrzegania się Polaków i Niemców, [in:] Narody w Europie. Tożsamość i wzajemne postrzeganie, Lech Zieliński, Marek Chamot (eds.), Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, pp. 179-191. [Non-Historical Determinants of Differences and Mutual Perception of Poles and Germans].
 133. Jarosław Jańczak, 2007, Open Borders and Labour Mobility of Poles after the Enlargement of the European Union to the West, [in:] The 2004 Enlargement’s Influence on the Labour Market in the European Union, Jerzy Babiak (ed.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, pp. 57-66.
 134. Jarosław Jańczak, 2006, Administracja, procedury decyzyjne, parlament – reformy Republiki Finlandii jako rezultat członkostwa w UE, [in:] Unia Europejska po traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy, Zbigniew Czachór (ed.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, pp. 135-152. [Administration, Decision Procedures, Parliament – Reforms in the Republic of Finland resulting from the EU Membership].
 135. Jarosław Jańczak, Cezary Trosiak, 2005, Country Report: Poland. Comparative European Governance and Management, Brandenburg: Service-Agentur des HDL, pp. 60.
 136. Ярослав Яньчак, 2004,Полиические культуры и интеграционное поведение. Случаи западных соседей Рассии, „Европа” нр 2, сс. 123-139. [Political Cultures and Integration Behavior. Russia’s Western Neighbors’ Case].
 137. Jarosław Jańczak, 2003, Regulacje na rynku pracy w Finlandii – wnioski dla Polski, [in:] Rynek pracy w perspektywie integracji europejskiej, Jerzy Babiak (ed.), Krotoszyn: Wydawnictwo Krotoszyńskie, pp. 164 -178. [Labor Market Regulations in Finland – Lesson for Poland].
 138. Jarosław Jańczak, 2003, Wschodnia granica Unii Europejskiej – nowe funkcje granic w Europie Środkowej Die Ostgrenze der Europäischen Union – neue Funktionen der Grenzen in Mitteleuropa [in:] Interdisyiplinäre Betrachtungen zu Barrieren,Kontinuitäten und Gedanken horiyonten aus deutsch-polnischer Perspektive – Granica. Prace interdyscyplinarne o podobieństwach, barierach i horyzontach myślowych z perspektywy polsko- niemieckiej, Barbara Breysach, Arkadiusz Paszek, Alexander Tölle (eds.), Berlin: Logos Verlag pp. 164-188. [Eastern Border of the European Union – New Functions of Borders in Central Europe].
 139. Jarosław Jańczak, Tomasz Szymczyński (eds.), 2003, The Experiences of the 1995 Enlargement of the European Union, Berlin: Logos Verlag.
 140. Jarosław Jańczak, 2003, Northern Dimension of the European Union, [in:] The Experiences of the 1995 Enlargement of the European Union, Jarosław Jańczak, Tomasz Szymczyński (eds.), Berlin: Logos Verlag, 108-120.
 141. Jarosław Jańczak, 2001, Book review: Helena Tandera-Właszczuk, Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód. Polska na tle innych krajów, Warszawa 2001, pp. 277, „Przegląd Politologiczny”, No. 3-4, pp. 170-172. [Book review: Helena Tandera-Właszczuk, [The Eastern Enlargement of the European Union. Poland against other States]